Αγροτικά - Αλιεία

21/03/2024 - 08:24

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών ευλογιάς προβάτων πολύ κοντά στη Λέσβο

Η γενική διεύθυνση κτηνιατρικής ενημερώνει ότι στις 19 Μαρτίου 2024 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο πρωτογενείς εστίες Ευλογιάς προβάτων, στην περιοχή Izmir της Τουρκίας, πολύ κοντά στη νήσο Λέσβο

Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο

Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος

 

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών Ευλογιάς προβάτων στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα της χώρας μας».

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Μαρτίου 2024 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο (2) πρωτογενείς εστίες Ευλογιάς προβάτων, στην περιοχή Izmir της Τουρκίας, πολύ κοντά στη νήσο Λέσβο .

Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες  κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο. Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση. 

 

Μοιράσου το άρθρο!