Αγροτικά - Αλιεία

22/03/2021 - 16:21

Οι τελικοί πίνακες με τις εγκρίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης για το Βόρειο Αιγαίο

Σήμερα 22-03-2021 ημέρα Δευτέρα, την 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7187/08-10-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης και δημοσιοποιεί επικαιροποιημένους πίνακες ένταξης των αιτήσεων ενίσχυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: 787 εντάξεις, φυσικών και νομικών προσώπων, στη δράση 4.1.1. ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 45.194.725,44€   
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: 11 εντάξεις, φυσικών και νομικών προσώπων, στη δράση 4.1.3. ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στη προστασία του περιβάλλοντος¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 166.332,90€
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: 2 εντάξεις, συλλογικών σχημάτων, στη δράσης 4.1.1.  ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 825.749,50 €  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

 

Αναλυτικά οι πίνακες στο επισυναπτόμενο αρχείο 

Συνημμένα: 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7187/08-10-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων  του

 Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ AΔΑ.pdf 697.44 KB

Μοιράσου το άρθρο!