Αγροτικά - Αλιεία

12/04/2019 - 07:36

Σφαγή... Εκτός Βιολογικής Γεωργίας 1774 αιτήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά. Εκατοντάδες βιοκαλλιεργητές ή εν δυνάμει βιοκαλλιεργητές μένουν εκτός προγράμματος. Θα βρει το Υπουργείο χρήματα να καλύψει περισσότερους ενδιαφερομένους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου;

Μετά το φιάσκο της πρώτης προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας  (όπου βασικό κριτήρια ήταν να υπάρχουν αγροτεμάχια σε περιοχή natura) και η δεύτερη προκήρυξη με βάση τα αποτελέσματα είναι ένα ακόμη φιάσκο καθώς ελάχιστοι είναι οι τυχεροί που εντάσσονται στο πρόγραμμα.   Η πρόσκληση της  Βιολογικής Γεωργίας περιλάμβανε δύο δράσεις:  τη Δράση  11.1.1 που αφορούσε βιοκαλλιεργητές που θέλησαν να ενταχθούν τώρα στο πρόγραμμα και η τη Δράση  11.2.1. για τους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές που θέλησαν να συνεχίσουν για άλλα πέντε χρόνια στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την αριθ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Ας δούμε τι έγινε στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου.

Συνολικός αριθμός αιτήσεων: 2055  Εγκρίνονται: 281  ( Αναλογία εγκρίσεων 1/8 περίπου) 

Δράση  11.1.1. (νέοι) Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία  ( η δράση αυτή για όσους εγκρίθηκαν είναι για 3 έτη ) 
Αιτήσεις στην  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:  1012 
Αιτήσεις που εγκρίθηκαν : 72
Απορριπτόμενοι:  10
Επιλαχόντες:  930
Βάση βαθμολογίας για έγκριση ( σε κλίμακα του 100) :  70,74

 

Δράση 11.2.1 (παλαιοί)  : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία ( η δράση για όσους εγκρίθηκαν είναι για 5  έτη) 

Αιτήσεις στην  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:  1043 
Αιτήσεις που εγκρίθηκαν :  209
Απορριπτόμενοι:  7
Επιλαχόντες:  827
Βάση βαθμολογίας για έγκριση ( σε κλίμακα του 100) : 75,68


Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οδηγήσουν πολλούς βιοκαλλιεργητές της Λέσβου σε διακοπή της σύμβασης με τους Οργανισμούς Πιστοποίησης και στην έξοδο από την βιολογική γεωργία καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και στην απώλεια παραγωγής. 

Εξίσου τραγική είναι η κατάσταση και σε πανελλαδική κλίμακα
Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.032 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 83.171.207,3 ευρώ.
Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, 1.645 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 35.817.556,23 ευρώ.

 Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων ανά Περιφέρεια:

Πινακας Κατανομη Βιολογικη γεωργια
Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο έχει σκοπό να δεσμεύσει ακόμη 50 εακτ ευρώ που θα είναι σταγόνα στον ωκεανό...


Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,από την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 00:00 :01 μέχρι και την Πέμπτη 02/05/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.


Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”


Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

Μοιράσου το άρθρο!