Αγροτικά - Αλιεία

27/04/2011 - 19:41

Σε δημοπρασία ελαιόκτημα 100 στρεμμάτων του Δήμου Λέσβου

Αίσθηση προκαλεί η  χαμηλή τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. (Είναι 1.200 κιλά λάδι...όταν η εκμετάλλευση του ελαιοκτήματος  -χωρίς να λάβουμε ούτε ένα κιλό λάδι- από επιδοτήσεις και προγράμματα μπορεί να ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ το έτος !!! Ο Δήμος Λέσβου δεν διαθέτει Γεωπόνους ????
Αναλυτικά η διακήρυξη: Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου (ελαιοκτήματος), ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Μαρίκας Λούλη που διαχειρίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης, το οποίο περιγράφεται παρακάτω: Έκταση : 100 περίπου στρεμμάτων Δήμος : Λέσβου Δημοτική Ενότητα: Μυτιλήνης Δημοτική Κοινότητα: Λουτρών Θέση: «Επτά Βουνά» Είδος: Ελαιόκτημα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2011 και ώρα από 10 η π.μ . μέχρι 12 η μεσημβρινή στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Λέσβου στη Μυτιλήνη, επι της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 (β’ όροφος), ενώπιον εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου και εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερόμενου ελαιοκτήματος ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των 1.200 κιλών λαδιού οξύτητας Άσσος ετησίως. Η αξία του λαδιού θα καταβάλλεται στο Δήμο με βάση την αγοραστική αξία του λαδιού όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία ημέρα του μηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους που θα καταβάλλεται το μίσθωμα όπως κάθε φορά την καθορίζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου ή το Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξη έτη. Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση για τη συμμετοχής τους, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, δηλαδή η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00 €). Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή, Έλληνα υπήκοο, για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προσόδων του Δήμου Λέσβου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 – 2ος όροφος, τηλέφωνο 2251350530 (Κερμπάτσου Ο.) .

Μοιράσου το άρθρο!