Αγροτικά - Αλιεία

31/10/2011 - 12:33

Παράταση στο Leader Γεωργίας Λέσβου έως 25/11/2011

Σε συνέχεια της από 02.09.2011, δημοσίευσης της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τοπικού Προγράμματος άξονα 4 ΠΑΑ-LEADER, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος, εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ-ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα (11798/27.10.2011) ανακοινώνει:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΩΣ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25.11.2011 και ώρα 14:00 διαβάστε περισσότερα στο :  http://aro-gi.com/

Μοιράσου το άρθρο!