Αγροτικά - Αλιεία

31/08/2011 - 20:38

Στα σκαριά εθνικό σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης στη Δυτική Λέσβο

Με τις 6 περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Λέσβου, των νησιών του Κεντρικού Αιγαίου, του Κιλκίς και της λοφώδους περιοχής της Κεντρικής Θεσσαλίας θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης, σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη και την ανάσχεση της ερημοποίησης, που πρέπει να ακολουθηθούν σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με το οικολογικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κάθε απειλούμενης περιοχής.

Τα μέτρα αυτά θα αποτελούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων (δράσεις για τη γεωργία, δάση, κτηνοτροφία, υδάτινους πόρους, πανίδα, ειδικές κοινωνικοοικονομικές δράσεις), θα εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα κάθε περιοχής και θα υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός χρονικού χωροταξικού προγραμματισμού για κάθε απειλούμενη περιοχή.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ποσοστό ανερχόμενο στο 30% περίπου των εδαφών των ευαίσθητων κλιματικών ζωνών της Ελλάδας έχουν περιέλθει σε διάφορα στάδια ερημοποίησης και η τάση είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί.

Το Σχέδιο Δράσης ορίζει ότι η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης θα ξεκινήσει αρχικά σε πιλοτικές περιοχές ώστε να έχουμε και τα πρώτα συμπεράσματα από την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων. Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό οι περιοχές που θα ενταχθούν, καταρχήν, σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής, ως περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι:

- Η Αττική που διατρέχει σοβαρό κίνδυνο ερημοποίησης λόγω των ισχυρών ανθρώπινων πιέσεων που δέχεται.

- Η περιοχή της Κρήτης ανατολικά της γραμμής Ηρακλείου-Τυμβακίου, η οποία λόγω των δυσμενών βιοκλιματικών, φυσιογραφικών, υδρολογικών και εδαφικών συνθηκών και της εισροής μεγάλου αριθμού τουριστών, αντιμετωπίζει κίνδυνο επιταχυνόμενης ερημοποίησης.

- Η Δυτική Λέσβος, όπου υπάρχουν αρκετά δεδομένα και έχουν διεξαχθεί εντατικές έρευνες για την ερημοποίηση. Στην περιοχή αυτή θα αντιμετωπισθούν η υπερβόσκηση και η κακοδιαχείριση των βοσκοτόπων.

- Τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου που χαρακτηρίζονται από ξηρότητα κλίματος, έντονες διαβρώσεις, έντονες τουριστικές πιέσεις και εγκατάλειψη γεωργικών γαιών.

- Η περιοχή του Κιλκίς στη Μακεδονία, που χαρακτηρίζεται από την ξηρότητα του κλίματος, τις έντονες διαβρώσεις και ισχυρές πιέσεις επί των γεωργικών και δασικών γαιών.

- Η λοφώδης περιοχή της Κεντρικής Θεσσαλίας, όπου υπάρχουν επίσης πολλά δεδομένα και έχουν γίνει εδαφολογικές χαρτογραφήσεις. Στην περιοχή αυτή θα αντιμετωπισθούν η διάβρωση και η μη ορθολογική άρδευση των γεωργικών εδαφών.

Μοιράσου το άρθρο!