Ανακοινώσεις Φορέων

24/02/2012 - 14:10

Συγκροτούνται το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων της ΑΔΑ

yle="text-align:justify;">Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτη Χατζημιχάλη, συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΔΑ στο πλαίσιο της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κύρια αρμοδιότητα του Συμβουλίου αποτελεί η παροχή της σύμφωνης γνώμης των μελών του για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και της διάρκειάς της, καθώς και της έκπτωσης των αιρετών των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 233 περί Πειθαρχικής Ευθύνης του «Καλλικράτη»:

«1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης.

2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:

α) αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια,

β) αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 1 επιβάλλονται μετά προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας του επόμενου άρθρου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.

Ακόμη με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΑ συγκροτείται το Συμβούλιο για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑ.

Όπως προβλέπεται στον «Καλλικράτη»: «Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Το συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεριμνά για το συντονισμό των περιφερειών και των δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Το Συμβούλιο της ΑΔΑ αποτελείται από τους: κ. Φώτη Χατζημιχάλη Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Αθανάσιο Γιακαλή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη Πρόεδρο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου- Δημάρχου Χίου και κ. Ευστάθιο Κουσουρνά Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου- Δημάρχου Ρόδου.

Μοιράσου το άρθρο!