Ανακοινώσεις Φορέων

27/08/2011 - 17:02

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΟΡΕΣΤΗΣ"

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου συμμετέχει στο Δίκτυο «Ορέστης» που οργανώνει και συντονίζει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), με στόχο την ορθολογική χάραξη και αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων.  
Η ένταξη στο Δίκτυο «Ορέστης» συνεπάγεται συμμετοχή του Φορέα:  
  • Στο γενικότερο σχεδιασμό των προσφερόμενων στους ανηλίκους υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους φορέων.
  • Στην υποβολή κοινών προτάσεων για την προώθηση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών προγραμμάτων.
  • Στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.
  • Στο σχεδιασμό και την οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού.
  • Στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που θα διαθέτει το Δίκτυο «Ορέστης».
  • Στην υλοποίηση ερευνών και μελετών που θα πραγματοποιεί το Δίκτυο και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους
  • Σε κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αναπτύσσει το Δίκτυο «Ορέστης»
  • Σε κοινή συνεδρίαση που θα οργανώνει το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α μια φορά το χρόνο, με στόχο τη διατύπωση και υιοθέτηση προτάσεων για τη βελτίωση των προσφερόμενων προς τους ανηλίκους υπηρεσιών.
  Ας σημειωθεί ότι στο Δίκτυο «Ορέστης» εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο ή ανήλικους παραβάτες.

Μοιράσου το άρθρο!