Άρθρα - Γνώμες

28/06/2011 - 07:03

Ο Β. Τεντόμας σχολιάζει τις αλλάγες στο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών

Με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσμοθετείται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.

 

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται πλήρης ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών, καθώς:

·     Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.

·     Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.

·     Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

·     Εγκρίνεται σε πέντε μέρες η δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης.

·     Χορηγείται σε δύο μέρες η άδεια δόμησης για έναρξη εργασιών, με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών.

·     Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

·     Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

·     Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

·      Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ευθύνη των Μελετητών Μηχανικών.

·     Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

·     Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

·     Θεσπίζονται γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.

Με την εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης κανονισμού αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών μειώνεται ο χρόνος έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών, εξαλείφεται η γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια και τονώνεται η επιχειρηματικότητα.

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Σηφουνάκη, στη συνέντευξη Τύπου για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών

«Η άναρχη και ακαλαίσθητη δόμηση –χαρακτηριστικά στοιχεία των ελληνικών πόλεων και της υπαίθρου – είναι μοναδική περίπτωση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η ανυπαρξία ή και ή καταστρατήγηση ακόμη και θεσμοθετημένων αρχιτεκτονικών μορφολογικών κανόνων, η απουσία ουσιαστικών και έμπρακτων ελέγχων, η συναλλαγή και η αλληλοσυγκρουόμενη πολλές φορές πολυνομία έχουν σαν αποτέλεσμα την εικόνα που έχουμε όλοι μας για τις πόλεις μας και το πληγωμένο ελληνικό τοπίο.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Δεν είναι απλά ένα θέμα αισθητικής -ομορφιάς ή ασχήμιας.

Είναι πρώτιστα ζήτημα θεσμικό, επιταγών του Συντάγματος που κατοχυρώνει όχι μόνο την ιδιοκτησία αλλά και το καθήκον προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας στην καθημερινή μας ζωή.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η ίδια η Πολιτεία εξέθρεψε με την πολυνομία και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες φαινόμενα που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαφθορά των αρμόδιων υπηρεσιών, που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις όπως, άλλωστε, καταγράφουν όλες οι κοινωνικές έρευνες για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα και πολλά από τα  πορίσματα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Έχουμε άμεσο καθήκον να δώσουμε τέλος σε αυτή τη κατάσταση, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια τους, να εγγυηθούμε την εφαρμογή τους. Να θέσουμε με σαφήνεια τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο.

Το σχέδιο νόμου που σας παρουσιάζουμε σήμερα για το Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών απαντά σε μια βασική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας: να διασφαλιστεί η νομιμότητα, να μη μπορεί άλλο να αδειοδοτείται και άλλο να κατασκευάζεται, να σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση, να εξαφανιστεί η συνδιαλλαγή μηχανικών και πολιτών με τα πολεοδομικά γραφεία.

Δεν μπορεί να συνεχισθεί κι άλλο αυτό το καθεστώς.

Είναι ανάγκη να αλλάξουν ριζικά οι διαδικασίες.

Οι ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων σε μία κατασκευή –Δήμοι, Υπηρεσίες Δόμησης, Μηχανικοί, Πολίτες- πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες, τεχνικά και νομικά.

Αλλάζουμε όλες τις διαδικασίες:

Θεσμοθετούμε την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης –δύο διακριτά στάδια με στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών με την ανάληψη της ευθύνης από τους Μηχανικούς

Διαχωρίζουμε πλήρως το εγκριτικό από το ελεγκτικό έργο με τη δημιουργία του σώματος Ελεγκτών Δόμησης

Εφαρμόζουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την ηλεκτρονική υποβολή των σχεδίων και των δικαιολογητικών

Θεσπίζουμε νέα γνωμοδοτικά όργανα αρχιτεκτονικής και πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων ανοικτά στους νέους μηχανικούς

Η έγκριση δόμησης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας δόμησης και θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.

Είναι δύο διακριτές φάσεις και η έγκριση δόμησης διασφαλίζει το πολίτη, που μέχρι σήμερα αν ήθελε να οικοδομήσει κατέβαλε χρήματα για μελέτες και ήταν υποχρεωμένος να συμπληρώσει δεκάδες φακέλους χωρίς να ξέρει εάν, τελικά, μπορούσε πράγματι να ασκήσει ή όχι αυτό του το δικαίωμα.

Στο εξής, η έγκριση δόμησης θα χορηγείται μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή και τον έλεγχο τριών μόνο δικαιολογητικών:

  • τοπογραφικό διάγραμμα,
  • διάγραμμα κάλυψης και
  • αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων.

Η άδεια δόμησης θα εκδίδεται σε δύο ημέρες και με την ευθύνη των μελετητών μηχανικών που έχουν συντάξει τις μελέτες και μετά από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

Ο έλεγχος του οικοδομικού έργου θα ασκείται από το νέο σώμα των Ελεγκτών Δόμησης, και είναι ανεξάρτητος από τα εγκριτικά όργανα, δηλαδή τις Υπηρεσίες Δόμησης. .

Οι Ελεγκτές Δόμησης είναι ιδιώτες, αποκτούν την άδεια του ελεγκτή αφού παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ΑΕΙ / ΤΕΙ ή άλλο πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις, έχουν τετραετή θητεία και εποπτεύονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Το έργο τους είναι να εξετάζουν την πιστή εφαρμογή των μελετών βάσει των οποίων εγκρίθηκε η άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι θα εκτελούνται με αυτοψία τουλάχιστον σε ένα από τα 3 στάδια κάθε οικοδομικής δραστηριότητας: θεμελίωση, ολοκλήρωση φέροντα οργανισμού και ολοκλήρωση οικοδομής.

Κάθε στάδιο ελέγχεται από διαφορετικό ελεγκτή που θα ορίζεται με ηλεκτρονική κλήρωση από το ΥΠΕΚΑ. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνδεση της κατασκευής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα συμπληρώνεται η Ταυτότητα του Κτιρίου.

Κάθε επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση ή αναθεώρηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης θα εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι μεγάλες καινοτομίες: το ηλεκτρονικό μητρώο έργου, η ταυτότητα κτιρίου και η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων αδειών θα δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο του κτιριακού αποθέματος της χώρας και θα δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε όλους τους φορείς.

Προβλέπεται η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης για την πολεοδομική νομοθεσία με την ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, πάγιο αίτημα όλων των μηχανικών, που θα μας απαλλάξει από τις «κρυφές» εγκυκλίους και τις αυθαίρετες ερμηνείες της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

Στο Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών προβλέπεται η κατάργηση των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας.

Συστήνονται τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και αναμορφώνεται ο τρόπος συγκρότησής τους : τα Συμβούλια θα είναι 4μελή και θα στελεχώνονται από αρχιτέκτονες με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι θα κληρώνονται ηλεκτρονικά από το Μητρώο Μελετητών που θα διαμορφωθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό και θα έχουν διετή θητεία. Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων περιορίζονται ώστε να γίνει πιο ουσιαστικός ο ρόλος τους, ενώ για την ενίσχυση της διαφάνειας στο έργο τους, το ΥΠΕΚΑ έχει δρομολογήσει την εκπόνηση μελετών μορφολογικών κανόνων για κάθε Καλλικρατικό Δήμο, που θα καθιερώσουν αρχιτεκτονικούς κανόνες που θα συνάδουν με την αρχιτεκτονική παράδοση κάθε περιοχής.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ με σκοπό να εισηγείται και να γνωμοδοτεί για σημαντικά θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Πρόεδρός ορίζεται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και στελεχώνεται από αρχιτέκτονες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς αυξημένου κύρους

Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων συγκροτείται κάθε περιφερειακή ενότητα, αντικαθιστά το ΣΧΟΠ και έχει Πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για διασφάλιση της νομιμότητας και τη νομική της θωράκιση. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων θα είναι 5μελές και αρμοδιότητά του είναι να εξετάζει τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή των παραλείψεων των οργάνων των Υπηρεσιών Δόμησης.

Επιπρόσθετα, συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων το οποίο θα ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Πρόεδρός του ορίζεται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ  με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος.

Αυτές είναι οι ουσιαστικές τομές που εισάγει το Σχέδιο Νόμου για τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο και τεχνικά τεκμηριωμένο έλεγχο των κατασκευών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και παρακολούθησης».

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Πριν λίγες μέρες με συνέντευξη τύπου του νέου υπουργικού «δίδυμου» του ΥΠΕΚΑ (Παπακωνσταντίνου – Σηφουνάκης) παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου γα τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, που συνοψίζεται στο «πιασιάρικο» σλόγκαν «οικοδομικές άδειες σε 5+2=7 μέρες». Παράλληλα υποστηρίζεται ότι με το σχέδιο νόμου αφενός μεν πατάσσεται η διαφθορά και (βάζοντας και λίγη «πράσινη» ανάπτυξη) ότι με τον προτεινόμενο έλεγχο των κατασκευών διασφαλίζεται η ποιότητά τους, αντιμετωπίζεται η αυθαίρετη δόμηση και προστατεύεται το δομημένο περιβάλλον.

Είναι φανερό ότι η παρουσίαση αυτού του νομοσχεδίου μέσα στη συγκυρία των καταιγιστικών οικονομικών μέτρων του «μεσοπρόθεσμου» εξυπηρετεί καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς της κυβέρνησης και απέχει μακράν των στόχων που υποτίθεται ότι ικανοποιεί.

Και ενώ –όπως θα αποδείξουμε παρακάτω- το προτεινόμενο νέο καθεστώς έκδοσης οικοδ. αδειών θα αφήνει ακόμα πιο ανοχύρωτο το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, παρουσιάζεται επικοινωνιακά σαν ο νεκροθάφτης της αυθαίρετης δόμησης, όπως γίνεται κάθε φορά –όπως και τώρα- που η κυβέρνηση προωθεί τη μαζική νομιμοποίηση των αυθαιρέτων για τις ταμειακές ανάγκες του μνημονίου.

Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο στόχο, τη συντόμευση των διαδικασιών και την έκδοση των οικοδομικών αδειών σε 7 ημέρες.

Αυτές οι ωραίες στα αυτιά αλλά ασφυκτικές και τελικά μη ρεαλιστικές προθεσμίες προϋποθέτουν υπηρεσίες που δουλεύουν «ρολόϊ». Ποια εχέγγυα υπάρχουν για αυτό σε συνθήκες Καλλικράτη και με το καθεστώς «10 συνταξιοδοτούνται ένας προσλαμβάνεται»; Και πώς θα ξεπεραστεί το σημερινό γραφειοκρατικό καθεστώς σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με τις χρονοβόρες διαδικασίες πρωτοκόλλησης, χρέωσης, εξέτασης και απάντησης στα αιτήματα πολιτών, πολύ περισσότερο όταν αφορούν σε σοβαρά θέματα όπως είναι αυτά των οικοδ. αδειών;

Πέρα από αυτό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση ελάχιστους οικισμούς που χαρακτηρίζονται «αδιάφοροι», για την έκδοση  οικοδ. άδειας απαιτείται αρχιτεκτονικός έλεγχος. Με τα σημερινά δεδομένα στο ΣΧΟΠ αυτή η διαδικασία απαιτεί 2-3 μήνες το λιγότερο. Τι θα αλλάξει με το νομοσχέδιο; Δεν αναφέρθηκε σε αυτό καθόλου ο κ. Σηφουνάκης.

Σε εκτεταμένες περιοχές απαιτείται έλεγχος από πλευράς Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τουλάχιστον 2 μήνες που πολλές φορές μπορεί να ξεπεράσει και τους 12 μήνες. Τι θα αλλάξει με το νομοσχέδιο; Τίποτα.

Σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές απαιτείται έλεγχος από τη Δασική Υπηρεσία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τουλάχιστον 2 μήνες που πολλές φορές μπορεί να ξεπεράσει και τους 12 μήνες. Τι θα αλλάξει με το νομοσχέδιο; Τίποτα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός των κατοικιών, από ξενοδοχείο μέχρι κατάστημα ή αγροτική αποθήκη, απαιτείται έγκριση «λειτουργικότητας» από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΤ, Υπηρεσία Γεωργίας κλπ). Τι θα αλλάξει με το νομοσχέδιο; Δεν αναφέρθηκε σε αυτό καθόλου ο κ. Σηφουνάκης.

Και μην αναφέρουμε άλλες χρονοβόρες διαδικασίες, όπως στις περιπτώσεις δόμησης επί δημοτικών, επαρχιακών και εθνικών δρόμων που χρειάζεται επί πλέον έγκριση «κυκλοφοριακής σύνδεσης».

Συμπέρασμα πρώτο: Μπορεί η διαδικασία στα νέα πολεοδομικά γραφεία των δήμων να προβλέπεται ότι θα τελειώνει σε 7 ημέρες, αλλά προηγούμενα θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί μια σειρά από εγκρίσεις που απαιτούν τουλάχιστον 2 μήνες και που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 12 μήνες.

Εκτός βέβαια και αν εφαρμοστεί και στη περίπτωση αυτή το «fast tracκ» και ο ιδιοκτήτης πρώτα να παίρνει την άδεια δόμησης, να προχωράει στη κατασκευή και μετά να προσκομίζει τις διάφορες εγκρίσεις. Και αν η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική επιτροπή, το δασαρχείο  επιβάλλει τροποποίηση της μελέτης ή ακόμα και απαγόρευση δόμησης τι γίνεται; «Πίσω παπά τα στέφανα;»

Πάμε στον δεύτερο στόχο του νομοσχεδίου, τη πάταξη της διαφθοράς.

Βασική αιτία-τροφή του φαινομένου της διαφθοράς μέχρι σήμερα στις πολεοδομίες είναι η πολυνομία και η ασάφεια των πολεοδομικών διατάξεων. Για το θέμα αυτό το μόνο που αναφέρθηκε στη συνέντευξη του ΥΠΕΚΑ δεν ήταν η απλοποίηση της νομοθεσίας αλλά η διασφάλιση της διαφάνειας των υφιστάμενων νομικών ασαφειών μέσω της ανάρτησης στο διαδύκτιο των χιλιάδων διευκρινιστικών -και πολλές φορές αντικρουόμενων- υπουργικών εγκυκλίων. Σε επόμενη φάση ανακοινώθηκε και η σύνταη νέου ΓΟΚ, αλλά όπως έχει γίνει και στις προηγούμενες αναθεωρήσεις του ΓΟΚ, η πολυνομία και η ασάφεια παραμένουν, σαν κατάρα ή σαν συνειδητή επιλογή.

Πέρα από αυτό, η παράνομη συναλλαγή απαιτεί δύο. Τον «διεφθαρμένο» υπάλληλο και τον «διεφθαρμένο» ιδιώτη μηχανικό. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται ώστε ο «διεφθαρμένος» ιδιώτης μηχανικός (αντί να συναλλάσσεται με τον «διεφθαρμένο» υπάλληλο, που τώρα φεύγει από τη μέση) να μην υποβάλλει «μαϊμού» δικαιολογητικά, παραποιημένα τοπογραφικά, λάθος ή πρόχειρες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων και των στατικών-αντισεισμικών μελετών σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα; Μήπως θα μας πουν ότι θα θεσπιστεί δειγματοληπτικός έλεγχος φακέλων; Και τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η «τζουτζιά» όταν ήδη έχει κατασκευαστεί η οικοδομή;

Και τελειώνουμε με τον τρίτο στόχο του νομοσχεδίου, τη διασφάλιση μέσω του ελέγχου των κατασκευών, της μορφολογικής αρτιότητας και της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από «ελεγκτές δόμησης», που θα είναι, παρακαλώ, ιδιώτες μηχανικοί.

Κατ’ αρχάς και με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα η ηλεκτροδότηση μιας οικοδομής απαιτούσε αυτοψία από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας. Άσχετο αν –λόγω αδυναμίας της διοίκησης για έγκαιρους ελέγχους- μετά από ένα χρόνο περίπου λειτουργίας της διάταξης «εφευρέθηκε» η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού.

Πέρα από αυτό όμως, με το νομοσχέδιο (ήδη από τώρα άρχισαν οι «εκπτώσεις»….) προβλέπεται έλεγχος τουλάχιστον σε ένα από τα 3 στάδια κάθε οικοδομικής δραστηριότητας: θεμελίωση, ολοκλήρωση φέροντα οργανισμού και ολοκλήρωση οικοδομής. Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα και η αρτιότητα της κατασκευής αν π.χ. ο έλεγχος γίνει μόνο στο στάδιο της θεμελίωσης; Και πώς θα καθορίζεται σε ποια οικοδομή θα γίνεται έλεγχος στο στάδιο της θεμελίωσης (πολύ ευνοϊκό για τον ιδιοκτήτη) και σε ποιες στο τελικό στάδιο, το πιο ασφαλές για τη διοίκηση, αλλά «ζόρικο» για τον ιδιοκτήτη;

Και το κυριότερο ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές;

Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι και ως προς τον τρίτο στόχο, αυτόν της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης-παραβίασης των μελετών και της διασφάλισης του δομημένου περιβάλλοντος τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από τα ισχύοντα, αφού όλα θα επαφίενται στον (ανύπαρκτο) «πατριωτισμό» της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Άλλωστε η αυθαίρετη δόμηση θα υπάρχει όσο υπάρχει το πελατειακό κράτος, όσο υπάρχει η ανοχή στον αυθαιρετούντα και όσο χρησιμοποιείται η ελπίδα της νομιμοποίησης με αντάλλαγμα τη ψήφο.

Συμπερασματικά, κατά τη γνώμη μας αν το νομοσχέδιο αυτό προχωρήσει ως έχει και δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές (Τεχνικό Επιμελητήριο μ’ ακούς;) ή θα παραδώσει πραγματικά στην «ιδιωτική» διαφθορά τον τομέα των κατασκευών ή θα εγκαταλειφθεί σύντομα σαν ανεφάρμοστο και κυρίως σαν «περιβαλλοντοκτόνο».

Και είναι να απορεί κανείς από το γεγονός ότι εισηγητής και εμπνευστής (;) αυτού του απαράδεκτου από δεοντολογική και περιβαλλοντική πλευρά νομοσχεδίου είναι ο κ. Σηφουνάκης που σε κάθε ευκαιρία επαίρεται για τις αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές του ευαισθησίες.

ΥΓ. Επειδή είμαστε από αυτούς που θέλουμε να διορθώνονται τα κακώς κείμενα και όχι να διαιωνίζονται για να τροφοδοτούν την αντιπολιτευτική μας κριτική, θα είμαστε ευτυχείς αν η εξέλιξη των πραγμάτων αποδείκνυε ότι πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας και ότι οι οικοδ, άδειες με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εκδίδονται όχι σε 5+2 αλλά σε 52 ημέρες.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27-6-2011

Βασίλης Τεντόμας

Πολιτικός Μηχανικός - Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου

Μοιράσου το άρθρο!