Εκπαίδευση

01/09/2023 - 10:48

Αιτήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου - Σπούδασε βοηθός Νοσηλευτικής και Διασώστης Πληρώματος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης - Όλες οι πληροφορίες

Σας  ενημερώνουμε ότι το Δ.Ι.Ε.Κ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ  θα λειτουργήσει  Τμήμα Α΄ και  Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 τμημάτων Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

             Στο Γ΄ Εαρινό εξάμηνο θα φοιτήσουν  όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτηση του εξαμήνου πρακτικής άσκησης προσκομίζοντας προϋπηρεσία που πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο (τουλάχιστον 120 ημερομίσθια)  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

             Οι αιτήσεις και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από σήμερα 1-09-2023  έως  και 15-09-2023 στην Γραμματεία της Σχολής (Ε.Βοστάνη 31 & Ν.Καμπά)  από 9 π.μ έως 12.30 μ.μ..

            Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 48083, email: diek@vostanio.gov.gr

ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :

i   Σχετική αίτηση (χορηγείται από την σχολή).

ii. Τίτλος  σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τους υποψηφίους στο τμήμα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Μοιράσου το άρθρο!

geotee