Εκπαίδευση

27/02/2013 - 19:59

Δημοπράτηση κτιρίου τουαλετών Γυμνασίου Πλωμαρίου

Δημοπράτηση κτιρίου τουαλετών Γυμνασίου Πλωμαρίου

Δ

ημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 19 Μαρτίου 2013 το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση Ισογείου Κτιρίου Τουαλετών στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου», ο προϋπολογισμός του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 146.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το εν λόγω έργο,  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Μοιράσου το άρθρο!