Εκπαίδευση

04/02/2016 - 06:23

Επίσκεψη στο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκοπης Τζιμής

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Σ. Γκρίτζαλης επισκέφθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης του Ιδρύματος, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγήτρια Α. Μπούνια και η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Εποπτικού Συμβουλίου των Πειραματικών Σχολείων, Αναπλ. Καθηγήτρια Αικ. Κλωνάρη. Εκ μέρους του Πειραματικού Λυκείου συμμετείχαν  η Διευθύντρια κα Γ. Σκαλοχωρίτου και ο Σύλλογος των Καθηγητών του Λυκείου. Παρουσιάσθηκε το έργο του Πειραματικού Λυκείου και οι δράσεις (ερευνητικές, διδακτικές, επιμορφωτικές κ.ά.) που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο των αρχών και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία ενός Πειραματικού Σχολείου συνδεδεμένου με Πανεπιστήμιο.

 

Η συζήτηση εστιάστηκε στην επέκταση και στον εμπλουτισμό των δράσεων κατά την τρέχουσα χρονιά, με την πολύπλευρη αρωγή του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πειραματικού Λυκείου ανέλαβε τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, οι οποίες, μέσω της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής Εποπτικού Συμβουλίου, θα προωθηθούν στον Πρύτανη και στην Αναπληρώτρια Πρύτανη προκειμένου να διερευνηθεί  η δυνατότητα υλοποίησής τους με τη συμβολή των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων του Πανεπιστημίου.

Ακολούθησε επίσκεψη στον χώρο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Σχολείου και συζητήθηκε η συμβολή και του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάκτηση από παλιό αρχείο του καταλόγου όλων των εγγράφων και βιβλίων της Βιβλιοθήκης, αλλά και η καταγραφή της νέας συλλογής που περιήλθε στην κυριότητα της Βιβλιοθήκης από πρόσφατη δωρεά. Παράλληλα, καταγράφηκε το αίτημα του Πειραματικού Λυκείου για μελλοντικό κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την ψηφιοποίηση όλου του πολύτιμου υλικού της Βιβλιοθήκης ώστε να είναι προσβάσιμο σε μελλοντικούς ερευνητές.

Επιπλέον, ζητήθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών η συνδρομή του Πανεπιστημίου στην προσπάθεια ίδρυσης και Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεωρώντας ότι αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο και το έργο του Λυκείου προς όλες τις κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής κοινωνίας.

Μοιράσου το άρθρο!