Ελλάδα

31/05/2012 - 13:39

Προτάσεις από τους "Ανεξάρτητους Έλληνες"

trong>ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Στην πρόταση μεταξύ άλλων προβλέπεται :

 

n  Η δημιουργία Τράπεζας επενδύσεων μέσα στην οποία θα τηρείται Εθνικός Λογαριασμός Οφειλετών του Δημοσίου. Στο λογαριασμό αυτόν θα πιστωθούν ΟΛΕΣ οι οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 3 εκατ. ευρώ.

 

n  Στο λογαριασμό αυτό τα ποσά θα καταχωρούνται μόνον ως προς το αρχικό βεβαιωμένο κεφάλαιο, με ετήσια προσαύξηση μέχρι 8%.Το συνολικό ανώτατο όριο προσαύξησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% το αρχικού βεβαιωμένου κεφαλαίου.

 

Για την αποπληρωμή των χρεών, μεταξύ άλλων προτείνεται :

 

n  1.Η αυτόματη αναστολή όλων των ποινικών διώξεων και διοικητικών κυρώσεων.

 

n  2.Ρύθμιση του συνόλου των ανωτέρω ποσών, χωρίς προκαταβολή, με τον εξής αριθμό δόσεων: Μέχρι 100 χιλ.ευρώ,100 δόσεις. Έως 300 χιλ. ευρώ 150 δόσεις. Έως 3.εκατ.ευρώ 240 δόσεις.

 

n  ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ η πλήρης και ολοσχερής αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων και των ενσήμων των εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και παραμένει σε πλήρη ισχύ η ασφάλισή τους.

 

n  ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ η άμεση έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης.

Μοιράσου το άρθρο!