Εργασία

26/01/2012 - 10:53

"Κόκκινο" χτυπάει η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο

YP EN

style="width: 550px;display:block;margin:0 auto;">

τα δεδομένα της εγγεγραμμένης στον ΟΑΕΔ, ανεργίας στο Β. Αιγαίο (ανά μήνα για τα έτη 2010 και 2012). Το ποσοστό της ανεργίας, βγαίνει υπολογίζοντας το εργατικό δυναμικό για την περιφέρεια στα 73.500 άτομα (ΕΣΥΕ 2001).

Με βάση τα δεδομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας στον ΟΑΕΔ, τον Δεκέμβρη του 2011, η ανεργία έφτασε , στο Β. Αιγαίο, το 17,04%. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι τους επόμενους μήνες (μέχρι και τον Μάρτη), θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση της ανεργίας, ενώ στη συνέχεια, θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται, με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν.

Με δεδομένο, ότι το 2011 "κλείνει" με ανεργία που ξεπερνά τα 12.500 άτομα (1300 περισσότερα από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα), θα πρέπει να αναμένουμε, ότι τον Μάρτη του 2012, θα αγγίξει (πιθανών) τα 14.000 άτομα (ποσοστό 19%!), ενώ στο τέλος αυτής της χρονιάς θα πρέπει να περιμένουμε ανεργία που θα αγγίξει (αν δεν ξεπερνάει) το 20%!

Αυτά τα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, με κύρια θύματα τους νέους που ένας στους δύο είναι άνεργος και ένα μεγάλο τμήμα τους αναγκάζεται να ξενιτευτεί για να βρει εργασία, είναι αποτέλεσμα των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, τις οποίες συνεχίζει και η κυβέρνηση Παπαδήμου. Αυτές όμως οι πολιτικές οδηγούν την οικονομία σε ακόμα βαθύτερη ύφεση και τους εργαζόμενους και τη νεολαία στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία να εντείνουν ακόμα περισσότερο τους αγώνες τους για την ανατροπή των ανθρωποκτόνων πολιτικών, που τους καταδικάζουν στην ανεργία και στη φτώχεια, καθώς και της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και ακροδεξιάς που τις εφαρμόζει και για να ανοίξουν το δρόμο για ένα νέο συνασπισμό εξουσίας με πυρήνα τις δυνάμεις της Αριστεράς, που θα βάλει ένα τέλος στη λεηλασία του λαού και της χώρας και θ’ ανοίξει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές για όλους τους εργαζόμενους.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει, εδώ και καιρό, στην τοπική κοινωνία, την πρόταση του για την ανάγκη συγκρότησης και διεκδίκησης ενός σχεδίου, που θα υποστηρίξει τον κόσμο της εργασίας του νησιού μας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής.

Οι προτάσεις μας:
α) Υποστηρίζουν και να ενισχύουν τα συναισθήματα ασφάλειας με την έμπρακτη ανάδειξη πρακτικών συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
β) Προβάλλουν ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, έμμεσα υλοποιήσιμο και εφικτό τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης
γ) Με την σειρά του αυτό το σχέδιο υποστηρίζει και υποστηρίζεται από ένα όραμα για το μέλλον του νησιού μας.

Μερικοί από τους άξονες διεκδίκησης. που το σχέδιο μας έχει, είναι οι παρακάτω:

1. Ενίσχυση της σταθερής απασχόλησης μέσα και από την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την έναρξη υλοποίησης τοπικών έργων .
2. Ενίσχυση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικών παροχών σε τοπικό επίπεδο. Εδώ μεγάλο ρόλο πρέπει να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής (πρόνοια - υγεία - παιδικοί σταθμοί κλπ).
2. Ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών. Δημιουργία τοπικών δικτύων πώλησης των προϊόντων τους. Ενίσχυση της τοπικής αυτάρκειας σε τρόφιμα που θα παράγονται και θα διοχετεύονται στην τοπική αγορά.
3. Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός της παραγωγής με αγροτικά προϊόντα που κάποτε παράγονταν εδώ και σήμερα έχει μειωθεί ή σταματήσει η παραγωγή τους. Υποστήριξη της τοπικής βιοποικιλότητας και σπόρων.
4. Υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων της οικιακής οικονομίας για αυτοκατανάλωση. Υποστήριξη και εκπαίδευση των αγροτικών νοικοκυριών στην παραγωγή αυτών των προϊόντων
5. Υποστήριξη και ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων. Άμεση ενεργοποίηση των μέτρων του ΕΣΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. Αύξηση και διεύρυνση σε περισσότερες κατηγορίες των χρηματικών κινήτρων
6. Υποστήριξη μορφών συνεργασίας των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων πού είτε ανήκουν στον ίδιο κλάδο, είτε λειτουργούν συμπληρωματικά κάτι που θα οδηγήσει και στην μείωση του κόστους παραγωγής
8. Ενίσχυση της αλληλοσύνδεσης των νησιωτικών τοπικών κοινωνιών για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα στην παραγωγή και ανταλλαγή των προϊόντων που παράγονται τοπικά. Από εδώ πηγάζει και η ανάγκη για τακτικές και γρήγορες συγκοινωνίες ανάμεσα στα νησιά του Β. Αιγαίου
9. Ενίσχυση και διεύρυνση των τοπικών μηχανισμών χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων και των πολιτών.

Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Λέσβου 

----------------

Δείτε τον γράφημα με την ανεργία:

ανεργία στο Β. Αιγαίο2010-2011

Μοιράσου το άρθρο!