Εργασία

26/08/2011 - 10:12

Πρόσληψη 26 ατόμων στο Δήμο Λέσβου - Κατεβάστε την προκήρυξη

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 478/2011 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 13554/4305/23-08-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΟΡ1Ι-Α), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών  πυροπροστασίας  (καθαρισμός και έλεγχος των χωματερών του Δήμου πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμός περιαστικών δασών, κ.λ.π.)
  Κατεβάστε την προκήρυξη  εδω

Μοιράσου το άρθρο!