Κοινωνία

30/09/2011 - 09:23

Κατατέθηκε προσφυγή για τα καύσιμα στη θέση "Λαφτσι"

Μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου να γνωμοδότησε στις 24-8 ε.ε. θετικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων της Ενεργειακής Μυτιλήνης ΑΕ στη θέση Λαφτσί, όμως η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Μανταμάδου Ν. Κυδωνιών Μιστεγνών και Θερμής, εξακολουθεί να εκφράζει τις αντιρρήσεις της, δεδομένου ότι η γνωμοδότηση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και αναμένεται η λήψη απόφασης.

Εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι των περιοχών που διαμαρτύρονται και παρέστησαν στη συνεδρίαση του Περ. Συμβουλίου, καταγγέλλουν ότι κατά τη συζήτηση αγνοήθηκαν τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη νομιμότητα της χωροθέτησης και ότι η όλη συζήτηση όπως διαμορφώθηκε, λειτούργησε τελείως μεροληπτικά υπέρ των απόψεων των επενδυτών. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το Περ. Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το ΥΠΕΚΑ ανασκεύασε έγγραφό του, ευνοϊκό για τις θέσεις των διαμαρτυρομένων, αλλά δεν δόθηκε όταν ζητήθηκε από εκπροσώπους τους η σχετική αλληλογραφία. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ότι το ΥΠΕΚΑ όχι μόνο δεν προέβη σε ανασκευή, αλλά εμμένει στις απόψεις που διατυπώθηκαν στο αρχικό του έγγραφο στις 7-6-2011, στο οποίο εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Οι φορείς που αποτελούν την επιτροπή αγώνα, επισημαίνουν ορισμένα θέματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και για τα οποία θεωρούν ότι «η γνωμοδότηση ήταν θετική κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας»: - Παράβαση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Βορ. Αιγαίου: Η χωροθέτηση ενεργειακής υποδομής σε απόσταση κατά πολύ μικρότερη των 500 m από τον υγρότοπο «Ρέμα Αγ. Ιωάννου», γίνεται κατά παράβαση των κριτηρίων αποκλεισμού του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στα κριτήρια αποκλεισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων «απόσταση μικρότερη από 500 m από περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου (π.χ. υγρότοποι) ή από μη θεσμοθετημένες αλλά ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές ή από ευρύτερες ζώνες σημαντικών οικολογικά περιοχών». Η ύπαρξη του υγρότοπου αποδεικνύεται από την αναφορά του με τον κωδικό Υ411LES058 στον «Κατάλογο Μικρών Νησιωτικών Υγρότοπων» που συνοδεύει το σχέδιο Π.Δ. με τίτλο «Καταγραφή των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας και καθορισμός μέτρων για την προστασία και διατήρησή τους» του ΥΠΕΚΑ. - Παράβαση της Οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων: Η απόφαση του Περ. Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει αναφορά στο γεγονός ότι η Μ.Π.Ε. παρουσιάζει μια πολύ σοβαρή παράλειψη γιατί δεν εξετάζει καθόλου τις επιπτώσεις στις θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Τοκμάκια κ.λπ.) κατά παράβαση της Οδηγίας 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Οδηγία Seveso ΙΙ) για τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και εξ ορισμού αποτελεί δραστηριότητα μεγάλης διακινδύνευσης για το περιβάλλον. - Ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου: Αναφέρεται στην απόφαση ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου θα εξεταστεί κατά τη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής άδειας. Στην περίπτωση, όμως, της Ενεργειακής Μυτιλήνης ΑΕ έχουν διατυπωθεί σαφείς και έγγραφες καταγγελίες ότι το τοπογραφικό διάγραμμα του έργου δεν ανταποκρίνεται στους τίτλους κυριότητας. Ο πρώην Δήμος Μανταμάδου καθώς και σύλλογοι της περιοχής υπέβαλαν για το θέμα αυτό μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ σύλλογοι της περιοχής κατέθεσαν πρόσφατα σχετικό φάκελο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ζητώντας να εφαρμοστούν οι νόμοι του κράτους και μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης, να σταματήσει κάθε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Κατά της εισήγησης του Περ. Συμβουλίου κατατέθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ώστε να μην προβεί στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και φυσικά να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση πριν την εκδίκαση της προσφυγής αυτής, καθώς και της προγενέστερης ένστασης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου. Καλούν: - τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να αποφασίσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και να αποφύγουν την έκδοση μη σύννομων αποφάσεων. - όλους τους φορείς της Λέσβου και κύρια τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις μεθοδεύσεις που ακολουθούνται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το δοκούν. - Ζητούν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ν. Σηφουνάκη να παρέμβει και να υπερασπιστεί την πολιτική του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα να αποτρέψει την έκδοση διοικητικών πράξεων που ανατρέπουν πολιτικές του υπουργείου που βρίσκονται σε εξέλιξη. - Τέλος καλούν όλους τους συντοπίτες σε αγώνα

-----------------------

πηγη: ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

Μοιράσου το άρθρο!