Κοινωνία

28/01/2011 - 12:00

Και επίσημα η συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», για την περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, επιβεβαιώνει με εγκύκλιο του ουφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.

Στην εγκύκλιο που απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας γίνεται επίκληση και της από 17/12/2010 (Α.Π.968840/17.12.2010) Επιστολή του Επιτρόπου  L. Andor, «με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων δομών στους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τους».

  Παράλληλα τονίζεται ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν μέχρι τις 31.12.2011 είτε από τον ίδιο φορέα είτε από άλλον που αναλαμβάνει την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους δημότες. Αναλυτικά η εγκύκλιος egkyklios_koinonika_programmata_  

Μοιράσου το άρθρο!