Κοινωνία

29/08/2015 - 07:10

Πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

ΔΕΗ

ΠΑΑ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ενημερώνει: Πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» με στόχο την πληροφόρηση, ενδυνάμωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους, για θέματα που αφορούν τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης. 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό πληροφόρησης σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. 


Με το Ν. 4334/2015 επήλθαν τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα κυρίως στον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης.

Επ’ αυτών αναφέρουμε τις εξής :

1. Συνταξιοδοτούμενοι μετά τις 30.6.2015 :

Όσοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30.6.2015 λαμβάνουν σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν καταβάλει. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. Το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο), που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός, χορηγείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου.

 2. Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης :

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο έως και τις 31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από την 1..1.2015 λαμβάνουν σύνταξη, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα : Ένα τμήμα αφορά τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν για το χρόνο ασφάλισης έως το 2010 (με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτος ποσά συντάξεων) και ένα δεύτερο τμήμα αποτελούμενο από την αναλογία της βασικής σύνταξης για το χρόνο  ασφάλισης από την 1.1.2011 και εφεξής με χαμηλότερα ποσά αναπλήρωσης. Το ποσό της βασική σύνταξης ισούται με 360,00 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος. 

 

3. Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης :

Από την 1η.1.2015 όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Οι πόροι όλων των εντασσόμενων ταμείων συνίστανται στα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, στα έσοδα από τις εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, στις πρόσοδους περιουσίας, καθώς και στην απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία.

4. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών :

Από την 1η.7.2015 οι εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από την κύρια σύνταξη. Επιβάλλεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Νομικό Πλαίσιο

Ν. 4334/2015, 3863/2010

Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ. 22710 23550, fax 22710 23175, e-mail: chiosinediktio@inegsee.gr και ineba@inegsee.gr. Οι υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν στο κοινό. 

Μοιράσου το άρθρο!