Κοινωνία

30/08/2023 - 17:08

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ ΠΕ Λέσβου – Νο 51, ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος ΤΕΒΑ:

ΔΡΑΣΗ 1: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ενήλικων (Μονογονεϊκές οικογένειες).

ΔΡΑΣΗ 2: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων, θα παρασχεθούν στους ωφελουμένους του ΤΕΒΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης, ευάλωτων ενηλίκων και παιδιών.

Οι συνεργαζόμενοι ψυχολόγοι θα καλέσουν τις ωφελουμένους:

 (Δράση 1) ευάλωτους ενήλικες, για ατομική και ομαδική συμβουλευτική συνεδρία.

(Δράση 2) τις οικογένειες των ωφελουμένων παιδιών για να ατομική συνεδρία με το παιδί ωφελούμενο και σε συμβουλευτική συνεδρία του παιδιού από κοινού με τους κηδεμόνες τους.

Στις συνεδρίες θα δοθεί έμφαση:

– στα τυχόν προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν στη σχολική διαδικασία

– στις διαδικασίες κοινωνικοποίησής τους, εντός και εκτός σχολικής μονάδας

– στις συνθήκες διαβίωσης/ αλληλεπίδρασης εντός οικογενειακής εστίας

– στους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης ζητημάτων κοινωνικοποίησης, καλλιέργειας αυτοεκτίμησης, αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν ομαδικές συνεδρίες όπου θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια της συμμετοχικότητας, της ανεκτικότητας και της επίλυσης διαφορών με γόνιμο και ειρηνικό τρόπο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και αφορούν τους δικαιούχους και τα μέλη των οικογενειών του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι ωφελούμενοι, ευάλωτοι ενήλικες και παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 18 ετών, θα είναι από όλη την νήσο Λέσβο, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 28/8/2023 έως και την 15/10/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης, στα τηλέφωνα: 22510 40689 & 22510 46135.

Μοιράσου το άρθρο!