Οικονομία

27/07/2011 - 14:30

Ερώτηση Τρεμόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Το θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ώστε τα εισιτήρια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες να κοστίζουν όσο τα αντίστοιχα των χερσαίων μεταφορών ίσης απόστασης, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο ισχύει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, συμβάλλοντας σοβαρά στη στήριξη των νησιωτικών τους περιοχών.

Με την ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας με το μεγάλο αριθμό κατοικημένων νησιών, η πτώση της επιβατικής κίνησης λόγω της οικονομικής κρίσης και των ακριβών εισιτηρίων, και τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό για την τοπική οικονομία των νησιών. Σημειώνεται επίσης ότι παλαιότερη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, τον περασμένο Ιανουάριο, φαίνεται να έχει μείνει χωρίς συνέχεια μετά και την πρόσφατη κατάργηση του υπουργείου Αλιείας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή διάσταση, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά την Κομισιόν αν η μέχρι τώρα ελληνική πρακτική είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν οι νησιωτικές περιφέρειες μπορούν να προωθήσουν και οι ίδιες δράσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε συνεργασία με την Ε.Ε., καθώς και αν σκοπεύει να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθεσία με πληρέστερο πλαίσιο για τις αναγκαίες πολιτικές νησιωτικότητας. Ρωτά, επίσης, αν η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να προτείνει ειδικές ρυθμίσεις τουλάχιστον για τις χώρες με οικονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα, ώστε δράσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο να μπορούν να έχουν ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.

«Το υψηλό κόστος των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά, ώστε να πάψει να αποτελεί παράγοντα απομόνωσης των νησιών», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Αποτελεί πραγματικό παραλογισμό να ανατρέπεται σήμερα η προνομιακή ευκολία πρόσβασης που για χιλιάδες χρόνια έδινε η θάλασσα στις νησιωτικές κοινωνίες. Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της οικονομίας και με την ενίσχυση των υποδομών κάθε νησιού για επιτόπια εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών, το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί μια σημαντική απάντηση στις δυσανάλογες δυσκολίες μετακίνησης των νησιωτών και των επισκεπτών. Είναι λοιπόν ανάγκη να επενδύσουμε στη διέξοδο από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση, όπου μέρος της διεξόδου αποτελούν και οι προσιτές και αξιόπιστες θαλάσσιες μεταφορές. Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά δικαιολογία να «ξεχνάει» τις δεσμεύσεις της που θα έπρεπε ήδη να βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης, και η Κομισιόν οφείλει να βρει τρόπους να προσαρμόσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες χρηματοδότησης στα νέα δεδομένα των χωρών και περιφερειών με οικονομικά προβλήματα». 

 το κείμενο της ερώτησης του Μιχάλη Τρεμόπουλου:

Θέμα:  Μεταφορικό Ισοδύναμο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αριθμό κατοικημένων νησιών από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές όμως των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες για τις χερσαίες συγκοινωνίες ανάλογων αποστάσεων. Στοιχεία για την επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2011 (1), (2) δείχνουν μείωση της επιβατικής κίνησης κατά 5-15%, αποτυπώνοντας τόσο τις δυσκολίες στις μετακινήσεις των νησιωτών όσο και τα πρόσθετα προβλήματα για τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών.

Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην Ελλάδα αποτελεί πάγιο αίτημα των νησιωτικών κοινωνιών (3), ενώ παλαιότερη πρωτοβουλία (4) της ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται να έχει μείνει χωρίς συνέχεια μετά και την πρόσφατη κατάργηση του υπουργείου Αλιείας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Είναι η μέχρι τώρα ελληνική πρακτική σύμφωνη με τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92;
  • Κατά πόσο δράσεις για την προώθηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, μπορούν να προωθηθούν και απευθείας από τις ενδιαφερόμενες νησιωτικές περιφέρειες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Αν τέτοιες δράσεις είναι επιλέξιμες για ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Σε αρνητική περίπτωση, είναι διατεθειμένη να προτείνει εξαιρέσεις και αλλαγές, τουλάχιστον για χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα;
  • Αν σκοπεύει να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθεσία με πληρέστερο πλαίσιο για τις αναγκαίες πολιτικές νησιωτικότητας.
 

Μοιράσου το άρθρο!