Οικονομία

10/06/2012 - 16:02

9 προτάσεις από το Βόρειο Αιγαίο στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

YP EN

yle="text-align:justify;">Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «εκσυγχρονισμός χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).

Οι περισσότερες αιτήσεις (139) έγιναν από επιχειρήσεις της Ατττικής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 15.940.741,70 ευρώ. και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη 11.120.194,06 ευρώ.

Από το Νότιο Αιγαίο, κατατέθηκαν 16 προτάσεις, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 1.708.860,52 ευρώ και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη 1.180.150,91 ευρώ.

Από το Βόρειο Αιγαίο, οι προτάσεις ήταν 9, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 1.274.831,00 ευρώ και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη 892.381,68 ευρώ.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι από την ΕΛΑΝΕΤ παραλήφθηκαν συνολικά 164 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 18.924.433,22 ευρώ και αναλογούσα δημόσια δαπάνη 13.192.726,65 ευρώ.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, θα ακολουθήσει το στάδιο του ελέγχου της πληρότητας των προτάσεων και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση βαθμολόγηση όσων εξ αυτών κριθούν πλήρεις από πλευράς δικαιολογητικών και επιλέξιμες από απόψεως αντικειμένου.

Μοιράσου το άρθρο!