Οικονομία

28/09/2010 - 16:12

Ανακοίνωση ΝΕΛ για το μετοχικό κεφαλαίο

yle="text-align:justify;">Η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου ΑΕ ανακοίνωσε ότι μετά την εταιρική πράξη της 24.09.2010 (reverse με μείωση μετοχικού κεφαλαίου) το μετοχικό της κεφάλαιο την 27.09.2010 ανέρχεται σε 4.257.660 ευρώ διαιρούμενο σε 14.192.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Μοιράσου το άρθρο!