Οικονομία

18/01/2020 - 06:50

Διαθέσιμο 4,2 εκατ. ευρώ ενώ χρειάζονται 19, 1 εκατ. ευρώ! Δώστε χρήματα για το Leader Λέσβου. Παρέμβαση από το Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Λέσβου βλέποντας την ανταπόκριση των τοπικών επιχειρηματικών στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου (παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη, στην οποία ενημερώνει τον Υπουργό για την υπερκάλυψη της Πρόσκλησης κατά 450%, (Διαθέσιμο ποσό 4,2 εκ - αιτούμενο 19,1 εκ) σε μια μεγάλη διασπορά 150 αιτήσεων στήριξης, γεγονός που αποτελεί πρωτόγνωρη εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο για το CLLD/LEADER. 

 

Μέσα από μια απόλυτα τεκμηριωμένη παρουσίαση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,  υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στη Λέσβο, ιδιαίτερα μετά από μακρά περίοδο αποεπένδυσης και εν μέσω σοβαρών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία από το προσφυγικό/ μεταναστευτικό ζήτημα, ζητά από το Υπουργείο τη διασφάλιση νέων πόρων ύψους τουλάχιστον 12.000.000,00€  για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των επιλέξιμων και ποιοτικών  προτάσεων άμεσα και αποτελεσματικά θα αποτελέσει ένα από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης με άμεσα και ορατά αποτελέσματα για τη Λέσβο.

Μοιράσου το άρθρο!