Οικονομία

20/03/2019 - 07:51

Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου για το μπάχαλο του Κτηματολογίου... Λάθη, ταλαιπωρία και κίνδυνος να χάθουν περιουσίες

Ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου για τα όσα τραγικά συμβαίνουν με το Κτηματολόγιο και την επικείμενη έναρξη διόρθωσης σφαλμάτων Κτηματολογίου και κτηματογράφησης υπόλοιπης Λέσβου και Χώρας

Α. Σοβαρά, μεγάλα και σε υψηλό ποσοστό αδικαιολόγητα σφάλματα μ’επιπτώσεις στη τοπική Κοινωνία/Οικονομία, ‘’που βγάζουν μάτι’’ –στη  θέση, έκταση, μορφή, σχήμα, ‘’φερόμενου’’ ιδιοκτήτη ή και αγνώστου– ιδιοκτησιών, υποχρεώνουν τον Πολίτη (τον πραγματικό ιδιοκτήτη, που κατέχει επισήμους περιουσιακούς τίτλους, που κανείς τρίτος δεν έχει, ούτε διεκδικεί), να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, βάζοντας βαθειά το χέρι στη τσέπη του και με τις μη φιλικές γραφειοκρατικές χρονο-ψυχο-φθόρες διαδικασίες.


Β. Αναίτια ταλαιπωρία Πολιτών, με απαξίωση, απώλεια ή και δήμευση περιουσιών, υπέρ του Δημοσίου, με την επίκληση του… ‘’κατά τεκμήριο δημόσιο’’, που εδώ στη Λέσβο, ως ανήκουσα στις Νέες Χώρες, όπως κι άλλα νησιά, δεν ισχύει για τις ιδιωτικές εκτάσεις και σύμφωνα με αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων. Αν δε η δήμευση αφορά γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις, ή ακόμα και στην περίπτωση απώλειάς τους και χαρακτηρισθούν δασικές, θα χαθούν Κοινοτικές ενισχύσεις, πλήττοντας τις αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες, κατάσταση που χειροτερεύει με την προ 2ετίας επέκταση της έννοιας της δασικής έκτασης (ΠΔ32/2016, άρθρ5 και το εφαρμοστικό, με αρ. πρ. 27639/11.5.18, έγγραφο του Συντονιστή της ΑΔΑ), μετατρέποντας φρυγανώδεις εκτάσεις σε δασικές.


Γ. Συρρίκνωση παραγωγικών, επιχειρηματικών και άλλων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, πλήττοντας εισόδημα, απασχόληση, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, ανάπτυξη κ.λπ.


Δ.  Το σύνολο των εργασιών του Κτηματολογίου, βασίσθηκε αποκλειστικά στις, όχι ιδιαίτερα ασφαλείς, δορυφορικές λήψεις και καθόλου, ούτε στις περιπτώσεις που οι γεωχωρικές συνθήκες το επέβαλαν, σε επίγειες μετρήσεις, με προσωπικό (ίσως) όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και έμπειρο για την κατάρτιση πλήρων και σωστών κτηματολογικών χαρτών, που ‘ταν και είναι το ζητούμενο κι αυτό που δεν υπήρχε, δίνοντας βαρύτητα στην καταχώρηση δικαιωμάτων που υπήρχαν


Ε. Εδώ και σχεδόν δύο 10ετίες η ίδια αδιέξοδη, κατάσταση συνεχίζεται, εις βάρος του νησιού και των κατοίκων του, χωρίς κάποια πρωτοβουλία προς άρση της, ούτε μέριμνα για μέρος του πληθυσμού του νησιού, που λόγω Μετανάστευσης, Αστυφιλίας, γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.λπ. εγκατέλειψε καλλιεργούμενες εκτάσεις, που ρουμανοποιήθηκαν ή και εμβολίσθηκαν απ’ το δάσος.


Με την ευκαιρία σήμερα της έναρξης εργασιών διόρθωσης των σφαλμάτων του Κτηματολογίου και κτηματογράφησης του υπόλοιπου νησιού, μεταξύ άλλων ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
1. Από μηδενική, ολική – και όχι μόνο όσων ιδιοκτησιών υπέβαλαν ενστάσεις οι ιδιοκτήτες τους, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτησιών, που (επιπόλαια, αυθαίρετα;) χαρακτηρίσθηκαν ΑΓΝΩΣΤΟΥ, εδώ που όλοι και ιδιαίτερα οι όμοροι ιδιοκτήτες και μισθωτές γνωρίζουν, ποιες ανήκουν σε ποιους – ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ του Κτηματολογίου Μυτιλήνης, Γέρας, Ευεργέτουλα, που συντάχθηκε την προηγούμενη 10ετία, με τις πρέπουσες τεχνικές, συμβατές με τα γεωχωρικά δεδομένα των ιδιοκτησιών, με εξειδικευμένα στελέχη (αξιοποιώντας και το τοπικό δυναμικό) και δαπάνες αποκλειστικά και μόνο της Κτηματολόγιο ΑΕ (ή των όποιων τη διαδέχθηκαν), βέβαιοι ότι το ολικό κόστος Οικονομικό και Κοινωνικό της επανασύνταξης θα ‘ναι χαμηλότερο όποιων άλλων λύσεων και των συνακόλουθων επιπτώσεών τους.


2. Καμία υποχρέωση των ενδιαφερομένων, που κατέχουν τίτλους, τους οποίους δεν κατέχουν τρίτοι (και δεν διεκδικούν), να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ή να καταβάλουν επιπλέον έξοδα για νομιμοποίηση των περιουσιών τους, υπερβαίνοντας (σε κάποιες περιπτώσεις) ακόμα και την αξία του περιουσιακού τους στοιχείου.


3. Αποζημίωση ιδιοκτητών, για τα όσα μέχρι σήμερα δαπάνησαν, ζημιώθηκαν και υπέστησαν, δίχως να ‘χουν καμία ευθύνη, για τη διόρθωση (που ίσως και να μην την κατάφεραν μέχρι σήμερα) των σφαλμάτων της Κτηματολόγιο ΑΕ, αποκλειστικά υπεύθυνης και όχι μόνο, για τη σημερινή δραματική κατάσταση που βιώνουμε, για το παράνομο πλουτισμό άλλων (παραβίασης αρθρ904 του ΑΚ) κ.λπ. κ.λπ.


4. Οι όποιες δικαιοπραξίες, μέχρι την πλήρη και ορθή ολοκλήρωση της επανασύνταξης του Κτηματολογίου, να γίνονται με το, πριν το Κτηματολόγιο, ισχύον καθεστώς.


5. Το Κτηματολόγιο να μην καταστεί οριστικό, οριστικοποιώντας δηλαδή τις αρχικές εσφαλμένες εγγραφές του, μέχρι την πλήρη διόρθωση του συνόλου των σφαλμάτων του, στο σύνολο των ιδιοκτησιών, περιοριζόμενο στην κατάρτιση Κτηματολογικών Χαρτών, που δεν έχουμε και όχι στην καταχώρηση δικαιωμάτων, που έχουμε! 


6. Κατάργηση ή τροποποίηση του αρθρ5 του ΠΔ32/2016, μ’ ανάκληση του γνωστού εφαρμοστικού εγγράφου της ΑΔΑ, αμφότερων αναφερόμενων στα δάση και στις δασικές εκτάσεις


7. Κατάργηση ή αναστολή ισχύος του τεκμηρίου υπέρ του Δημοσίου, ιδιαίτερα για τις ιδιοκτησίες των Νέων Χωρών και του χαρακτηρισμού ΑΓΝΩΣΤΟΥ, όταν τουλάχιστον οι όμοροι ιδιοκτήτες, μισθωτές, απασχολούμενοι κ.α. γνωρίζουν σε ποιον ή σε ποιους ανήκουν, οι οποίοι διαθέτουν επίσημους τίτλους, που δεν διαθέτουν τρίτοι και δεν διεκδικούνται απ’ αυτούς ή και το προκλητικότερο, μεταξύ πολλών άλλων, σε ιδιοκτησία π.χ. δύο αδελφών εξ αδιαιρέτου, ν’ αναγνωρίζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ενός και του άλλου να χαρακτηρίζεται ‘’ΑΓΝΩΣΤΟΥ’’!


 

Μοιράσου το άρθρο!