Οικονομία

31/03/2019 - 11:20

Καλά νέα για τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις της Λέσβου

Τελικά, χτες 29.3.2019 ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου με θέμα: " Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπου με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 36 (πργρ. 1 και παργ 3) του Ν.2459/1997 και ξεπερνιέται το πρόβλημα της εξαίρεσης των σεισμών από τις φυσικές καταστροφές για τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Με το άρθρο 67, πργρ.11 η παραπάνω ρύθμιση έχει αναδρομικό χαρακτήρα, άρα ισχύει και για τις επιχειρήσεις της Λέσβου, που επλήγησαν από τον σεισμό της 12.6.2017.
Τώρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίων και οι οι πληγέντες επιχειρηματίες επί το έργον!

Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβου

Μοιράσου το άρθρο!