Οικονομία

26/09/2019 - 16:03

«Καταδύσεις στα νησιά μας» - Μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική για τη Λέσβο

 

Το σχέδιο «ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» - "Dive in our Islands" αφορά στη συνέχιση μιας Διακρατικής Συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 από την πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας) των χωρών Ελλάδας και Κύπρου της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με Συντονιστή Εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου-ΕΤΑΛ, και Εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ στην Κύπρο, και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δωδεκανήσου ΑΝΔΩ Α.Ε.

Κατά την προγραμματική Περίοδο που διανύουμε, επεκτάθηκε η συνεργασία με την προσθήκη 3 νέων Εταίρων και των περιοχών αντίστοιχα. 

Οι Εταίροι πλέον είναι οι εξής:

1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ - ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.  - [ΕΤΑΛ Α.Ε.]

2. ΕΤΑΙΡΟΣ Νο2. ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ - [ΑΝΔΩ Α.Ε.]

3. ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.3 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ- [ΑΝΗ Α.Ε.]

4. ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.4 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ [ΑΝ.Ε.ΛΕΜ ΛΤΔ]

5. ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.5 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  ΛΤΔ -  [ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ.  ΛΤΔ]

6. ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.6 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΤΔ -  [ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ.  ΛΤΔ]

H ΕΤΑΛ Α.Ε. υποδέχεται τους εταίρους της στο σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας, του Προγράμματος CLLD/LEADER, από 26 - 28.09.2019.  Οι εργασίες που οδηγούν στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την έναρξη υλοποίησης ενός φιλόδοξου σχεδίου, θα πραγματοποιηθούν στο Μόλυβο και στην Πέτρα, παρουσία Διευθυντών και Στελεχών των Εταίρων Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας του ΕΠΑΛΘ. Μαζί μας θα είναι και στελέχη από τις δύο Υπηρεσίες διαχείρισης της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Στόχος της συνεργασίας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιοποίησης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών μας με βάση την παράκτια δραστηριότητα με κατεύθυνση τον τουρισμό εμπειρίας και τις καταδυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παρατήρησης του βυθού,  αξιοποίηση νέων ιδεών και μεθοδολογιών που κατευθύνονται στην ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως ο Αλιευτικός Τουρισμός, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, Ο Γαστρονομικός Πολιτισμός σε σχέση με την Αλιεία, η σύνδεση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την πολιτισμική ταυτότητα των περιοχών, ζητήματα που απαντούν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για Γαλάζια Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή στις παράκτιες κοινότητες.

Ειδικότερα στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, και των δύο χωρών Ελλάδας και Κύπρου με την παρουσία και στελεχών των 2 αρμόδιων περιοχών θα οριστικοποιηθούν δράσεις κοινές και τοπικές δράσεις για τα επόμενα χρόνια ως εξής:

1. Η συνεργασία Περιοχών και φορέων μέσω των ΟΤΔ Αλιείας με σκοπό τον εντοπισμό και αξιοποίηση των κοινών τους χαρακτηριστικών, η μεταβιβασιμότητα γνώσης και εμπειρίας και η δημιουργία οικονομίας κλίμακας μέσω της δικτύωσης. 

2. Η ανάδειξη των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι παράκτιες-νησιωτικές περιοχές με επίκεντρο τη Θάλασσα, τους επαγγελματίες Αλιείς και την δραστηριότητα τους εκτός αλιείας όπως ο Αλιευτικός Τουρισμός, η Τουριστική δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα, η διαφοροποίηση και εξειδίκευση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος των περιοχών με κατεύθυνση τον "Τουρισμό Εμπειρίας" και την αξιοποίηση κοινών χαρακτηριστικών, της νησιωτικής ταυτότητας, του πολιτισμού και των κοινών εμπειριών. 

3. Η προβολή σε δυναμικά ανερχόμενες τουριστικές αγορές των περιοχών των συνεργαζόμενων Εταίρων ως περιοχές - προορισμοί εναλλακτικού τουρισμού με εξειδίκευση στην καταδυτική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μια μίξη συμβατικών μεθοδολογιών όπως εκδόσεις αλλά και καινοτόμες ή πρωτοποριακές προσεγγίσεις με νέες τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας. 

4. Η επικεντρωμένη και στοχευμένη μελέτη των περιοχών με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και απόκτηση εξειδίκευσης και δεξιοτήτων διερευνώντας διεθνείς πρακτικές και δυνατότητες δικτύωσης με εξειδικευμένες αγορές (nisch markets), καθορίζοντας χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς με προτάσεις για περεταίρω διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των παράκτιων περιοχών. 

5. Η οικονομική ανάπτυξη μέσω βελτίωσης των τοπικών δεξιοτήτων σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές μέσω μεταφοράς γνώσης σε Τοπικούς Φορείς, Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Αλιείς για την ορθολογική διαχείρισης της κληρονομιάς του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντός, των πόρων του και της φέρουσας ικανότητας του. 

Οι έξι Εταίροι εκφράζουν μέσω της συμφωνίας υλοποίησης του έργου που ξεκινά την κοινή τους δέσμευση να υλοποιήσουν το έργο "ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, www.diveinourislands.com".

 

Λέσβος - Δωδεκάνησα - Ηράκλειο Κρήτης-Λάρνακα-Αμμόχωστος-Λεμεσός-Πάφος

Μοιράσου το άρθρο!