Οικονομία

28/05/2011 - 10:37

Συνέλευση και εκλογές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου

Η «Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου» θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση της, στη Μυτιλήνη την 05/06/2011 (10.00 π.μ.) στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, με τα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο: Έγκριση εγγραφής και διαγραφής νέων μελών.
Θέμα 2ο: Υποβολή – Ανάγνωση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 3ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2010 (01/01/2010 έως 31/12/2010). Θέμα 4ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 5ο: Στόχοι – Προϋπολογισμός 2011. Θέμα 6ο: Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2011. Θέμα 7ο:Τροποποίηση Καταστατικού. Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα. Θέμα 9ο: Εκλογή – Ανάδειξη μελών Δ.Σ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου και ώρα 10.00 π.μ. ως εξής: 1η Επαναληπτική 12/06/2011 2η επαναληπτική 19/06/2011 εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. 26/6/2011 Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση των Συνεταίρων, την 26/6/2011 θα μπορούν να ψηφίζουν στα κάτωθι Καταστήματα της Τράπεζας: Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτη 75) Καλλονή - Λέσβου Μύρινα - Λήμνου Χίος (Επιμελητήριο Χίου) Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του μέλους του Δ.Σ., η καταλυτική ημερομηνία είναι η 01/06/2011 έως 15:00’. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματέα της Νομικής Υπηρεσίας κα. Καραθανάση Νόρα (Π.Κουντουριώτη 75 Μυτιλήνη) 1) αίτηση συμμετοχής, 2) αντίγραφο του ποινικού του μητρώου τύπου Α΄, 3) πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση, 4) πλήρες βιογραφικό σημείωμα και 5) να καταβάλει παράβολο 50 ευρώ.

Μοιράσου το άρθρο!