Οικονομία

29/01/2011 - 08:08

Τα νέα μισθώματα όλων των πλοίων που εκτελούν άγονες γραμμές

Την αναπροσαρμογή των ετήσιων μισθωμάτων των πολυετών συμβάσεων ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας με βάση τους τύπους καυσίμου από 1/11/2010 έω 31/10/2011 αποφάσισε το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων 1. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 81/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας με τη ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. για τις γραμμές: α) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζονται από 35.420 € ανά δρομολόγιο σε 36.534,39 €. β) ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 29.348 € ανά δρομολόγιο σε 30.271,36 € . γ) ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζονται από 30.360 € ανά δρομολόγιο σε 31.315,20 €. 2. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 83/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τη ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. για τις γραμμές: α) ΣΥΡΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 13.822,91 € ανά δρομολόγιο σε 14.257,81 €. β).ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜ^ΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 27.867,44 € ανά δρομολόγιο σε 28.744,21 €. γ).ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜ^ΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 23.406,55 € ανά δρομολόγιο σε 24.142,97 €. δ) ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 8.477,52 € ανά δρομολόγιο σε 8.744,25 €. 3. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 84/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τη ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. για τις γραμμές: α) ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 8.477,52 € ανά δρομολόγιο σε 9.009,35 € β) ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 13.822,91 € ανά δρομολόγιο σε 14.690,08 €. γ) ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ- ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ αναπροσαρμόζονται από 23.406,55 € ανά δρομολόγιο σε 24.874,95 €. δ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 27.831,01 € ανά δρομολόγιο σε 29.576,98 €. 4. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 78/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΑΝ^ΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε για τις γραμμές: α) ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζονται από 7.538,39 € ανά δρομολόγιο σε 7.787,97 €. β) ΣΥΡΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 12.589,28 € ανά δρομολόγιο σε 13.006,09 €. γ) ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ αναπροσαρμόζονται από 21.402,79 € ανά δρομολόγιο σε 22.111,40 €. δ) ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 25.492,28 € ανά δρομολόγιο σε 26.336,28 €. ε) ΣΥΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΙΟΣ - ΘΗΡΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΚΙΜ^ΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 28.184,20 € ανά δρομολόγιο σε 29.117,33 €. 5. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 80/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ^ΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-Κ^Σ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 15.078,80 € ανά δρομολόγιο σε 16.023,39 €. 6. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 79/1-9-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ^ΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ-Κ^Σ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ» και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 21.960,40 € ανά δρομολόγιο σε 23.336,08 €. 7. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 25/4-3-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ^ΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 10.120,00 € ανά δρομολόγιο σε 10.753,96 €. 8. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 61/3-7-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΠΑΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν.Ε. για τις γραμμές: α) ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 1.879,28 € ανά δρομολόγιο σε 1.997,01 € β)ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 1.682,96 € ανά δρομολόγιο σε 1.788,38 € 9. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 30/4-3-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Καρναβά Μιχαήλ του Απόστολου για τη γραμμή ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 1.244,76 € ανά δρομολόγιο σε 1.322,74 € 10. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 29/4-3-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Κοτταρά Ελευθέριο του Γεωργίου για τη γραμμή ΘΥΜΑΙΝΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ και επιστροφή αναπροσαρμόζεταιαπό 219,60 € ανά δρομολόγιο σε 233,36 € 11. Τα μισθώματα των υπ’ αρ. 28/4-3-09 και αρ. 95/23-11-09 υπογραφεισών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Γαμπιεράκη Μάρκο του Γεωργίου για τις γραμμές ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΨΟΙ και επιστροφή (2 δρομολόγια / εβδομάδα και 1 δρομολόγιο / εβδομάδα αντίστοιχα) αναπροσαρμόζονται από 876,39 € και 865,00 ανά δρομολόγιο σε 919,00 €. 12. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 27/4-3-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΚΑΤΕΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη γραμμή ΝΙΣΥΡΟΣ - ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ Κ^ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 774,18 € ανά δρομολόγιο σε 822,68 €. 13. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 123/1-2-10 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΚΑΤΕΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη γραμμή ΝΙΣΥΡΟΣ - Κ^Σ και επιστροφή (3 δρομολόγια / εβδομάδα) αναπροσαρμόζεται από 1.998,00 € ανά δρομολόγιο σε 2.123,16 €. 14. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 43/6-5-2008 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την «ΤΗΛΟΣ 21ος ΑΙ^ΝΑΣ Ν.Ε.», για τη γραμμή ΤΗΛΟΣ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 4.027,76 € ανά δρομολόγιο σε 4.280,07 €. 15. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 92/31-10-2008 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε. για τη γραμμή ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ- ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 5.223,94 € ανά δρομολόγιο σε 5.551,66 €. 16. Το μισθώματα της υπ’ αρ. 90/31-10-2008 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ Ι Ν.Ε. για τις γραμμές: α) ΨΑΡΑ-ΧΙΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζονται από 6.398,88 € ανά δρομολόγιο σε 6.799,73 €. β) ΨΑΡΑ-ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΨΑΡΑ αναπροσαρμόζονται από 2.939,86 € ανά δρομολόγιο σε 3.124,02 €. 17. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 32/1-3-2007 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Χάλαρη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.09/2091/28-2-2008, απόφαση ΥΕΝΑΝΠ για τη γραμμή ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 523,61 € ανά δρομολόγιο σε 556,41 €. 18. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 43/16-5-2007 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Ρίζο Εμμανουήλ του Θωμά όπως τροποποιήθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.09/5067/24-5-07 απόφασή μας, για τη γραμμή ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ Ή ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΜΥΡΤΙΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 708,89 € σε 753,30 €. 19. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 18/1-3-2007 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον Ρίζο Εμμανουήλ του Θωμά όπως τροποποιήθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.09/5093/25-5-07 απόφασή μας, για τη γραμμή ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ- ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 1.177,86 € ανά δρομολόγιο σε 1.251,65€. 20. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 121/1-2-10 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την ΑΝ^ΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τις γραμμές α) ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 6.165,00 € ανά δρομολόγιο σε 6.551,20 €. β) ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή αναπροσαρμόζονται από 3.018,00 € ανά δρομολόγιο σε 3.207,06 €. 21. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 99/23-11-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Καμπόσο Σταύρο, για τη γραμμή ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 540,00 € ανά δρομολόγιο σε 573,83 €. 22. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 119/11-1-10 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την Συμπλοιοκτησία Ν. Φραγκάκη &Υιοί και Συμπλοιοκτησία Βελλής Ανάργυρος, Ηλίας, Πασιάκος, για τη γραμμή ΧΑΛΚΗ-ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 1.035,00 € ανά δρομολόγιο σε 1.099,84 €. 23. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 100/23-11-2009 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Μανούσο Γεώργιο, για τη γραμμή ΚΑΣΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 782,00 € ανά δρομολόγιο σε 830,99 € έως 31/12/2010. 24. Τα μισθώματα της υπ’ αρ. 120/11-1-10 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την Ναυτική Εταιρία «ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ν.Ε. » για τις γραμμές: α) ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 5.936,00 € ανά δρομολόγιο σε 6.308,39 €. β) ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ αναπροσαρμόζεται από 5.829,00 € ανά δρομολόγιο σε 6.194,68 €. 25. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 96/23-11-2009 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την Συμπλοιοκτησία Ν.Γρύλλης- Χ. Γρύλλης, για τη γραμμή ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 1.078,00 € ανά δρομολόγιο σε 1.145,53 €. 26. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 98/23-11-2009 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την Ναυτική Εταιρία «ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ Ι» Ν.Ε. για τη γραμμή ΑΠΟΛΛ^ΝΙΑ ΜΗΛΟΥ-ΨΑΘΗ ΚΙΜ^ΛΟΥ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 625,00 € ανά δρομολόγιο σε 664,15€. 27. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 101/23-11-09 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε για τη γραμμή ΝΑΞΟΣ- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή αναπροσαρμόζεται από 25.650,00 € ανά δρομολόγιο σε 26.294,75 €. 28. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 97/23-11-2009 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κ. Μανιά Δημήτριο, για τη γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 625,00 € ανά δρομολόγιο σε 664,15 €. 29. Το μίσθωμα της υπ’ αρ. 94/23-11-2009 υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίαςμε τον Σ.Φ. ΟΙΝΟΥΣΣ^Ν για τη γραμμή ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ-ΧΙΟΣ και επιστροφή, αναπροσαρμόζεται από 1.687,00 € ανά δρομολόγιο σε 1.792,68 €.

Μοιράσου το άρθρο!