Περιβάλλον

06/09/2023 - 18:52

Φέρνοντας μαζί τοπικούς και παγκόσμιους εταίρους σε μία κοινή προσπάθεια για την προστασία, τη διατήρηση και την αναζωογόνηση του Αιγαίου

Προκοπης Τζιμής

Μια εκδήλωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και οικοδόμησης της κοινότητας για την υποστήριξη δράσεων/προγραμμάτων (επιστήμες, εκπαίδευση και επιστήμη των πολιτών) για την διατήρηση των θαλάσσιων περιοχών. Η εκδήλωση στοχεύει να δημιουργήσει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το ΒΑ Αιγαίο με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, τον φιλικό προς το περιβάλλον προγραμματισμό και σχεδιασμό, τον τουρισμό, την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αντίστοιχες δράσεις του Mission Blue και θα διερευνηθεί η υιοθέτηση του αντίστοιχου προτύπου σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Ελλάδας. Έμφαση θα δοθεί στην ακαδημαϊκή έρευνα, στην επιστήμη των πολιτών για την συλλογή δεδομένων, στην υποστήριξη από τοπικούς και κρατικούς φορείς καθώς και στην ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση αυτού ή παρόμοιων προγραμμάτων καθώς και για την συμμετοχή στην χάραξη σχρετικών στρατηγικών. 

 

*********************

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Open Day: 7 Σεπτεμβρίου 2023, 18:00-21:00

Τόπος διεξαγωγής: Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο 'Στέλιος Παυλής', Πέτρα - Λέσβος

 

Διοργανωτές

Healing Lesvos – κα. Ελένη Ατσικμπάση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – καθ. Δρόσος Κουτσούμπας

Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας – DEREE – Επ. καθ. Στέλλα Αποστολάκη 

Μοιράσου το άρθρο!