Περιβάλλον

29/07/2011 - 18:16

Συνέχιση εργασιών του έργου Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών

yle="text-align:justify;">Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών», το οποίο είχε σταματήσει λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Στην προσπάθειά του για συνέχιση των εργασιών, ο Δήμος Λέσβου  υπέβαλε πρόταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας «8-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», η οποία και εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου 2011. Οι προϋπολογισμοί ένταξης είναι 215.619,20 Ευρώ για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 2,10 χλμ και 776.091,80 Ευρώ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης μήκους 6,35 χλμ και τοπικού αντλιοστασίου ακαθάρτων με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος υπέγραψε ήδη το σύμφωνο αποδοχής όρων και εξασφαλίστηκε έτσι η χρηματοδότηση και η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, μέσω της ΔΕΥΑΛ.

Μοιράσου το άρθρο!