Περιβάλλον

30/11/2015 - 06:21

«Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης από πλοία».

ΔΕΗ

ΠΑΑ

Την Πέμπτη 26-11-2015 διοργανώθηκε κοινή εκπαιδευτική δράση στο Τμήμα επιστημών Θάλασσας (ΤΕΘ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από στελέχη Κ.Λ.Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα στελέχη του Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Ανθ/στης ΛΣ Νικορέτζος Παναγιώτης, Αρχ/στης ΛΣ Χαλκιώτης Γαβριήλ) επισκέφθηκαν το ΤΕΘ μετά από πρόσκληση και παρουσίασαν εκπαιδευτική διάλεξη στους φοιτητές με θέμα «Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης από πλοία».

Από τον κο. Χαλκιώτη Γαβριήλ παρουσιάστηκε διεξοδικά το νομοθετικό πλαίσιο, ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ρύπανσης από το Λιμενικό Σώμα, με επίδειξη των μέσων καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων ενώ έγινε παρουσίαση υλικού από ασκήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης. Από τον κο. Νικορέτζο Παναγιώτη δόθηκαν παραδείγματα από συγκεκριμένα επεισόδια απόρριψης επιβλαβών ουσιών στην θάλασσα και διευκρινήσεις για την διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Ακολούθησε συζήτηση όπου απαντήθηκαν πλήθος ερωτημάτων, ενώ από τους διδάσκοντες καθηγητές του ΤΕΘ δόθηκε η ευκαιρία για μια σύντομη παρουσίαση των επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων του Τμήματος, με τον σύγχρονο ωκεανογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει (π.χ. ROV, ηχοβολιστικά) και τα αντοίστοιχα εργαστήρια.

Τέλος από τον καθηγητή κο. Ζερβάκη Βασίλειο έγινε αναφορά στις ερευνητικές προσπάθειες του Τμήματος σχετικά με την μελέτη της κίνησης των πετρελαιοκηλίδων μέσω ελεύθερα παρασυρόμενων πλωτήρων και μαθηματικών προσομοιώσεων. Παρά τη δύσκολη συγκυρία με τις μεγάλες απαιτήσεις από τα στελέχη του ΛΣ λόγω της διαχείρισης αυξημένων μεταναστευτικών ροών, αλλά και την υποχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διοργάνωση δραστηριοτήτων σαν αυτή βοηθάει στο να συνδεθεί η θεωρητική γνώση με την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ επίσης προωθεί την ανταλλαγή απόψεων & ιδεών για την ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς που χρειάζεται η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης.

Μοιράσου το άρθρο!