Πολιτική

27/04/2011 - 10:56

23 θέματα προς συζήτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου (3 & 4 Μαΐου 2011)

03/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών ΘΕΜΑ:2ο ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ:3ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΙΣΑ ΛΕΣΒΟΥ >>. ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Ηρακλής Βερβέρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου . ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ιωάννη ΧΑΛΕΛΛΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3448/06 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 244 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν. 3852/2010. Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας. ΘΕΜΑ:6ο ΟΡΙΣΜΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Εισηγητής: κ. Ηρακλής Βερβέρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου . ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ lesvosnews.net ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ << ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ >>. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:13ο ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. Ηλία Γιαννίρη ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 28-01-2011 ΣΤΗ ΧΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. (Διάρκεια 7 λεπτών). Εισηγητής: κ. Ηλίας Γιαννίρης Επικεφαλής Π.Π. << Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο >>. ΘΕΜΑ:14ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΚΑΝΑΛ. Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΘΕΜΑ:15ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Εισηγητής: κ. Σταύρος Δημηρούδης. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. 04/05/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:45 ΘΕΜΑ:1ο ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ Π.Π. << ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ >> κ. Βασιλείου ΤΕΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCAS ΣΤΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ:2ο ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ. Εισηγήτρια: κ. Αργυρώ Στεφανάκη Περιφερειακή Σύμβουλος Αίτημα της Π.Π. << Λαϊκή Συσπείρωση >>. ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Α) GO LESVOS AE ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ Β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( Ο.ΠΟ.ΝΑΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α.ΣΑΜΟΥ. Γ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( Ο.ΤΟ.ΝΑΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ Δ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Ν.Ε.Α.ΝΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 38Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΘΕΜΑ:5ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Περιφερειακός Σύμβουλος. ΘΕΜΑ:6ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΕΣΠΑ. ( Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Αγώνας για τα νησιά μας >> ). ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Α.Δ.ΧΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.. ΘΕΜΑ:8ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ << ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ >>. Ε Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

Μοιράσου το άρθρο!