Πολιτική

17/07/2018 - 06:00

24 Ευρωβουλευτές ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη

24 Ευρωβουλευτές ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη

Με πρωτοβουλία της Σκα Κέλλερ, συμπροέδρου της ομάδας των Πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο,  24 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, συνυπογράφουν επιστολή- έκκληση προς την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό για να ενεργήσουν αρμοδίως ώστε να παραμείνει ανοικτή η μονάδα φιλοξενίας προσφύγων στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης. Όπως σημειώνεται στην επιστολή Από την ίδρυσή του το 2012, το ΠΙΚΠΑ είναι ένας σημαντικός αυτο-οργανωμένος χώρος υποδοχής προσφύγων, υποστηριζόμενος από χιλιάδες εθελοντές, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην προστασία των αιτούντων άσυλο στη Λέσβο. Καθώς πολλοί/ες από τους/τις ευρωβουλευτές έχουν επισκεφτεί τη Λέσβο και έχουν δει από κοντά το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία αυτού του χώρου, ιδιαίτερα για την προστασία ευπαθών και ευάλωτων ατόμων, είναι σημαντικό οι κκ Περιφερειάρχης και Δήμαρχος να μεριμνήσουν για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ.

https://www.skakeller.de/en/topics/refugees-migration/announcement-to-c…

Αναλυτικά οι ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν το κείμενο και η πολιτική ομάδας τους.
Ska Keller, MEP, Greens/EFA Group, Barbara Lochbihler, MEP, Greens/EFA Group,
   Cornelia Ernst, MEP, GUE/NGL Group, Marisa Matias, MEP, GUE/NGL Group,
   Birgit Sippel, MEP, S&D Group, Ana Miranda, MEP, Greens/EFA Group,
   Javier Couso Permuy, MEP, GUE/NGL Group, Terry Reintke, MEP, Greens/EFA Group,
   Jakop Dalunde, MEP, Greens/EFA Group, Judith Sargentini, MEP, Greens/EFA Group,
   Pascal Durand, MEP, Greens/EFA Group, Molly Scott Cato, MEP, Greens/EFA Group,
   Tanja Fajon, MEP, S&D Group, Igor Šoltes, MEP, Greens/EFA Group,
   Sven Giegold, MEP, Greens/EFA Group, Barbara Spinelli, MEP, GUE/NGL Group
   Tania Gonzáles Peñas, MEP, GUE/NGL Group, Bart Staes, MEP, Greens/EFA Group,
   Maria Heubuch, MEP, Greens/EFA Group, Keith Taylor, MEP, Greens/EFA Group,
   Eva Joly, MEP, Greens/EFA Group, Monika Vana, MEP, Greens/EFA Group,
   Jean Lambert, MEP, Greens/EFA Group, Marie-Christine Vergiat, MEP, GUE/NGL Group

Μοιράσου το άρθρο!