Πολιτική

27/09/2011 - 18:00

Δημοπράτηση Βελτίωση βατότητας οδού Βοστάνη

yle="text-align:justify;">Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 18 Οκτωβρίου 2011 το έργο «Βελτίωση Βατότητας Τμήματος Ε. Βοστάνη (Νοσοκομείο)», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό 67.129 Ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου (ΣΑΤΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2011

Μοιράσου το άρθρο!