Πολιτική

28/04/2011 - 16:09

Επιστολή Δ.Βουνάτσου για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε έγγραφο στους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την ΚΕΔΚΕ και τις ΤΕΔΚ Βορείου Αιγαίου, ζητώντας τον υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» στο Βόρειο Αιγαίο .

Συγκεκριμένα ο κ. Βουνάτσος αναφέρει:

«Είναι σε όλους γνωστό ότι τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελούν μια από τις πιο καθοριστικές κοινωνικές παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στηρίζοντας μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη εποχή της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης σημαντικότατης περικοπής των συντάξεων και γενικότερα των κοινωνικών δαπανών.

Η μετεξέλιξη των προγραμμάτων ήδη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ισχυρή πιθανότητα αποκλεισμού μεγάλου μέρους των δικαιούχων – ηλικιωμένων – καθώς συνδέεται πλέον με κριτήρια που είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν για πολλούς από αυτούς.

Πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που δημιουργούνται από την μετεξέλιξη των παραπάνω προγραμμάτων, υπάρχει άμεσος κίνδυνος  απόρριψης προτάσεων που υπεβλήθησαν από τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου, αφού ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. είναι μόλις 2.700.000 Ευρώ και για τα 9 νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και τούτο, όταν μόνο οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου μέσω του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και των τριών Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (με κύριο εταίρο τον Δήμο Λέσβου), χρειάζονται 2.192.000 ευρώ, ώστε να μη συρρικνωθούν τα προγράμματα που εφαρμόζονται σήμερα, με συνέπειες την εγκατάλειψη ηλικιωμένων και την απόλυση εργαζομένων με πολυετή εμπειρία.

Επομένως, για να μην περικοπούν τα Προγράμματα των εννέα Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι απολύτως αναγκαίο να υπερδιπλασιασθεί ο προϋπολογισμός, καθώς και να μην παραμερισθούν τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα με την πολυετή εμπειρία έναντι ιδιωτικών εταιρειών με αμφισβητούμενες δυνατότητες».

 

 

Μοιράσου το άρθρο!