Πολιτική

27/07/2011 - 14:20

Επιστολή- Παρέμβαση Β. Τεντόμα για το ΕΣΠΑ

  Προς:   κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

                    Κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

            Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέπεται άμεσα η αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στα οποία περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου. Η αναθεώρηση αυτή θα αφορά όπως ανακοινώθηκε και στην αλλαγή των ποσοστών χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών ώστε να αυξηθεί η κοινοτική συμμετοχή και να μειωθεί η εθνική συμμετοχή. Η εθνική συμμετοχή στο κομμάτι του προγράμματος Κρήτης και νήσων Αιγαίου που αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα μειωθεί στο 15% από το περίπου 21% που ήταν μέχρι στιγμής, ενώ αντίστοιχα η κοινοτική συμμετοχή θα αυξηθεί από το 79% που ήταν περίπου μέχρι στιγμής στο 85%.

Αυτό σημαίνει ότι σε απόλυτα ποσά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την εφαρμογή των νέων ποσοστών χρηματοδότησης θα έχει ονομαστική απώλεια πόρων της τάξης πάνω των 21 εκατομμυρίων € (γιατί σε απόλυτα ποσά το συνολικό ποσό των πιστώσεων του προγράμματος θα μειωθεί ισόποσα κατά το ποσοστό μείωσης της εθνικής συμμετοχής και άρα θα έλθουν λιγότεροι πόροι στα νησιά μας από το ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2015), στα οποία προστίθενται άλλα 60 εκατομμύρια € από τη μη ενεργοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για το Βόρειο Αιγαίο, που εξαγγέλθηκε με τυμπανοκρουσίες προεκλογικά, χαρακτηρίστηκε ως «προίκα» της νέας αιρετής περιφερειακής αρχής αλλά εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Η απώλεια αυτών των 81 εκατομμυρίων € - πόρων από την περιοχή μας είναι μια εξέλιξη που δεν πρέπει να σκεπαστεί και προπαντός θα πρέπει να γίνει αιχμή διεκδίκησης από το περιφερειακό

Παράλληλα η εφαρμογή του μνημονίου και οι άμεσες αρνητικές για την οικονομία των νησιών μας συνέπειες επιβάλλουν την ουσιαστική συζήτηση για την επιχειρούμενη αναθεώρηση του προγράμματος του Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των νησιών μας.

 Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να προσανατολιστεί στην κατεύθυνση μιας αναθεώρησης του προγράμματος στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία (ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών), στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης της πρωτογενούς παραγωγής στα νησιά μας, στην στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας πάνω σε νέες βάσεις που θα αποφέρουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή, στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων με ουσιαστικές και μελετημένες ενέργειες ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον, στην στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των δοκιμαζόμενων από την κρίση πολιτών της περιφέρειας μας.

Και αυτός ο επαναπροσανατολισμός – αναθεώρηση του ΕΣΠΑ δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζητήσεων μέσα στα γραφεία της διοίκησης, αλλά να γίνει υπόθεση της τοπικής κοινωνίας.

Από τα παραπάνω και από το γεγονός ότι πλέον περιήλθε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας η ευθύνη και διαχείριση του ΕΣΠΑ, προκύπτει άμεσα η ανάγκη να γίνει μια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου με τη συμμετοχή των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, των υπολοίπων στελεχών που εμπλέκονται με το ΕΣΠΑ, των διευθυντών των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που εμπλέκονται με το ΕΣΠΑ και των δημάρχων της περιφέρειας όπου να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση.

Στη συζήτηση αυτή θα πρέπει:

  1. Να γίνει ενημέρωση από τον κ. περιφερειάρχη σχετικά με τις πρόσφατες επαφές του με τον υπουργό και τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης,
  2. Ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή για την εικόνα απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ στη περιφέρειά μας καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
  3. Να αποφασιστεί η συγκρότηση μιας σοβαρής ομάδας, η οποία να εξετάσει:

              α) Ποια έργα είναι ώριμα, ώστε να υποβληθούν για ένταξη.

              β) Όλες τις αρχικές προκηρύξεις και να δει ποιες απ’ αυτές μπορούν άμεσα

                  να ωριμάσουν, ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όσο είναι καιρός.

              γ) Γιατί ενώ έχουν γίνει προκηρύξεις δεν έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι

                  και κυρίως

              δ) Να εισηγηθεί έναν ανασχεδιασμό στόχων και επιλογών στη βάση των

                 νέων κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων της χώρας (τεράστια

                 αύξηση της ύφεσης και της ανεργίας, αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου,

                 με προστασία του περιβάλλοντος και όχι ξεπουλήματος του δημόσιου

                 πλούτου κλπ).       .

  1. Να απαιτήσουμε το κράτος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να καταβάλει την εθνική συμμετοχή, ώστε να προχωρήσουν οι εντάξεις και δημοπρατήσεις των έργων που περιμένουν στη γωνία.
  2. Να απαιτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να αυξηθεί το μικρό και ανεπαρκές κονδύλι του ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για τις ανάγκες της Περιφέρειας και να αποδοθούν στη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα 60 εκατομμύρια € του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που είχε η κυβέρνηση υποσχεθεί και αναγγείλει πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, πιστεύοντας ότι όλα τα παραπάνω και βάσιμα είναι και ρεαλιστικά, θεωρώ ότι θα ανταποκριθείτε και θα προετοιμάσετε και θα ορίσετε τη προτεινόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Μοιράσου το άρθρο!