Πολιτική

27/02/2014 - 18:13

Εργοτάξιο (προεκλογικό) η Λέσβος!

Το υπό εκτέλεση έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης Περιοχής «Μπουτζαλιά» Υπολειπόμενα Δίκτυα Υψηλής και Μεσαίας Ζώνης Αγιάσου», προϋπολογισμού 1.194.690,27  Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, συνοδευόμενος από την επιβλέπουσα του έργου, μηχανικό του Δήμου, Ελευθερία Παπασωτηρίου, τον εργολάβο του έργου, Αντώνη Γλεζέλλη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου, Προκόπη Τσιμπλάκο και τον Σύμβουλο της ίδιας αυτής Δημοτικής Κοινότητας, Γιάννη Άνεμο.

Το εν λόγω έργο, αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των υπολειπόμενων δικτύων υψηλής και μεσαίας ζώνης Αγιάσου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», άρχισε δε να κατασκευάζεται από αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο Δήμαρχος διαπίστωσε κανονική εκτέλεση της εργολαβίας αυτής, παρά το δύσκολο αντικείμενο της, λόγω εδάφους.

Ακολούθως, ο κ. Βουνάτσος μετέβη στο υπό εκτέλεση έργο Ύδρευσης – Αποχέτευσης στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών από τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρίας, Βασίλη Λαμπρινίδη που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αυτό, ειδικότερα, περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας και Παμφίλων, καθώς και την κατασκευή δύο νέων υδρευτικών δεξαμενών στην Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.444.996,28 Ευρώ και εκτελείται από την εργοληπτική εταιρία «Μινάβρα Τεχνική Α.Ε.». Ήδη, εντός του πρώτου διμήνου έχει εκτελεστεί το 40% περίπου της συνολικής εργολαβίας, που σημαίνει ταχεία πρόοδο των σχετικών εργασιών, δεδομένου του ότι ο χρόνος περατώσεως του έργου είναι 16 μήνες.

Ο κ. Βουνάτσος, εξέφρασε την ικανοποίησή του χαρακτηρίζοντας τα δυο ως άνω έργα πολύ σημαντικά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παραπάνω περιοχών, αλλά και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφού ολοκληρώνεται το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης τόσο της Αγιάσου, όσο και της Μόριας, των Παμφίλων και της Παναγιούδας και λύνονται τα μακροχρόνια προβλήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Τέλος, ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κεραμείων, Βασίλη Σουσαμλή, τον Αντιδήμαρχο Αυτεπιστασίας, Δημήτρη Μουτζούρη και τον Αντιδήμαρχο Ευεργέτουλα, Προκόπη Γυμνάγο, επισκέφθηκε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Αδρανών Υλικών στο ανάχωμα του ποταμού Ευεργέτουλα, στο ύψος της Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών, τα οποία αδρανή χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων της εν λόγω Κοινότητας, καθώς και των υπολοίπων Κοινοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ευεργέτουλα, η οποία αποκατάσταση και ολοκληρώνεται με αυτεπιστασία του Δήμου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, τονίζει τα εξής:

«Οι μελέτες και τα έργα τα οποία εκτελούνται συνολικά στο νησί μας, μικρά και μεγάλα, αυτή τη στιγμή  από πλευράς Δήμου Λέσβου, αγγίζουν το ποσό των 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Τα σχετικά στοιχεία, είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. Αυτό αποδείχνει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, προς όφελος των συνδημοτών μας. Στην μεμψίμοιρη και άδικη κριτική της πάσης φύσεως αντιπολίτευσης, εμείς απαντούμε με έργα που τα βλέπουν οι συνδημότες και οι οποίοι θα μας κρίνουν όλους δίκαια, σύντομα, «έκαστον κατά τα έργα αυτού»

Μοιράσου το άρθρο!