Πολιτική

05/04/2012 - 15:17

Γίνεται πραγματικότητα η "Αγροδιατροφική Σύμπραξη" στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

YP EN

Με τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, στον τουριστικό κλάδο και στον τομέα εστίασης, εμπόρων αλλά και τοπικών φορέων, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού συμβουλίου, ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων στα πλαίσια της σύστασης της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η τελευταία ενημερωτική συνάντηση που έγινε στη Λέσβο, πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Παναγιώτη Καπάρα, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν. Λέσβου κ. Ηρακλή Βερβέρη, των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Γεώργιου Φλώρου και Νικόλαου Μάρκου. Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες ενημερωτικές συναντήσεις διαδοχικά στη Λήμνο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία.

Ο κ. Καπάρας μιλώντας αφενός για τους στόχους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη δημιουργία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», αφετέρου για τους σκοπούς της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που θα φέρει εις πέρας το όλο εγχείρημα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή, είναι δυνατό να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην προώθηση των τοπικών μας προϊόντων. Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην εν λόγω πρωτοβουλία, είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους εν δυνάμει εταίρους της σύμπραξης, τονίζοντας στο σημείο αυτό και τη δυνατότητα κοινής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο αρχικό πλάνο της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ήταν η συμμετοχή τουλάχιστον 30 επιχειρήσεων και φορέων, αλλά μετά τις ενημερωτικές συναντήσεις -όπως ανέφερε ο κ. Καπάρας- ο αριθμός αυτός υπερκαλύφθηκε.. Πριν δώσει το λόγο στους εισηγητές που ανέλυσαν διεξοδικά την σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία, ο κ. Καπάρας σχολίασε πως η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Βορείου Αιγαίου» είναι μία δράση που ενισχύει τη νησιωτικότητα και ουσιαστικά θέτει όλα τα νησιά σε μία κοινή προσπάθεια, για την προώθηση των συμφερόντων τους σε επίπεδο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και όχι μεμονωμένα.

Για τη δράση αυτή μίλησε και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Φλώρος, ευχαριστώντας τους παρισταμένους για την πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα της Περιφέρειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Μάρκου, εξήρε την προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα της άτυπης ομάδας εργασίας που εκκίνησε τη διαδικασία της δράσης, τονίζοντας πως «σκοπός μας σήμερα είναι να προκύψει η μαζική συμμετοχή σας στην σύμπραξη».

Στη βασική εισήγηση για την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Βορείου Αιγαίου», τονίζεται ότι είναι αναγκαιότητα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να εκμεταλλευτεί τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, με στόχο την καταξίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά.

 

Τοπικό σύμφωνο ποιότητας

Η πρώτη απόφαση της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, θα είναι η δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος «Βόρειο Αιγαίο» σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα θεσμικά πεδία από την αιρετή περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» ανά νησί σαν αναπόσπαστο μέρος της «Αγροδιατροφικής Σύμπαρξης», με σκοπό την προβολή του τοπικού προτύπου διατροφής, με προαγωγή των προϊόντων και με στρατηγικό στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μέσω της συνεργασίας τους με τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.

Θεσμικός ρόλος της εταιρείας και στοχοποίηση

Η εταιρεία θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη, των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συνέργειες με τον τουρισμό και την εστίαση μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών συμφώνων ποιότητας ανά νησί. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα των νησιών μας.

Στόχος της Εταιρείας

Επιδιώκονται κοινωφελείς σκοποί χωρίς επιδίωξη διανομής μερισμάτων στους μετόχους. Η εταιρεία θα είναι παροχής υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους, θα διατηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και θα υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ δημοσιεύοντας ετήσιο ισολογισμό μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Σκοποί της Εταιρείας

 • Γνωμοδοτήσεις στην ΠΒΑ για τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα
 • Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθησή τους σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου
 • Σεμινάρια για καταναλωτές
 • Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης
 • Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες, εθνικές και υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων
 • Βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσω κατάστρωσης, υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλων επιχειρησιακών πλάνων (καλάθι περιφέρειας, τοπικά σύμφωνα ποιότητας ανά νησί κλπ)
 • Συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που βασίζονται στην αντιπροσωπευτικότητα
 • Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων
 • Δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων προϊοντικών προδιαγραφών με στόχο μέσω των νησιωτικών συνταγών και της τοπικής κουζίνας την ανάδειξη των προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό
 • Διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων διατροφής στα νησιά μας
 • Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

Μέσα επίτευξης σκοπών

Κατάρτιση ειδικού κανονισμού και αντίστοιχου προτύπου/προδιαγραφών για τη συμμόρφωση και χορήγηση μετά από επιθεώρηση του σήματος πιστοποιημένης ποιότητας «Β. Αιγαίο», το οποίο επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας στους φορείς που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αργότερα το σήμα και το όνομα που το συνοδεύει θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. σαν προαιρετικό σήμα ποιότητας με έμφαση στο «νησιωτικό».

 • Εσωτερικός κανονισμός και σύγχρονο οργανόγραμμα
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 1429:2008 (Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας)
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχειριστικής ποιότητας)
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 17025:2005 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για διαπίστευση των τοπικών εργαστηρίων εάν απαιτείται)
 • Συνεχείς έρευνες αγοράς για τις χώρες στόχους
 • Επιδίωξη συμμετοχής σε άλλες εταιρείες

Διοικητικό συμβούλιο

Ορίζεται επταμελές με τρεις εκπροσώπους της περιφέρειας και τέσσερις εκπροσώπους, ένας ανά κατηγορία συμμετεχόντων (ομάδες παραγωγών, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, επιχειρήσεις, επαγγελματικοί σύνδεσμοι). Τη διοίκηση θα εξασκεί η περιφέρεια μέσω του εκπροσώπου της στην προεδρία της εταιρείας.

Λειτουργία της Εταιρείας

 • Δημιουργία καλλιεργητικών και κτηνοτροφικών πλάνων που παράγονται τα προϊόντα (ποια και πόσα) – Κατεύθυνση παραγωγής
 • Μετά από έρευνα αγοράς σύνδεση με την παραγωγή
 • Πιστοποίησή τους με το brand «Βόρειο Αιγαίο»
 • Δημιουργία εμπορικού ψηφιακού μητρώου για τη διασύνδεση των παραγωγών με τις επιχειρήσεις
 • Προώθηση τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη νησιωτική διατροφή – τουρισμό

Μοιράσου το άρθρο!