Πολιτική

28/07/2011 - 22:53

Ο Οικολογικός Άνεμος για την πρόοδο του ΕΣΠΑ στο Βορ. Αιγαίο

Ο Ηλίας Γιαννίρης, Περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τον Οικολογικό Άνεμο με επιστολή του καλεί την Περιφερειακή Αρχή να θέσει το θέμα της ενημέρωσης για την πρόοδο του ΕΣΠΑ στην προσεχή συνεδρίαση του ΠΣ, όπως έχει ζητηθεί από τους περιφερειακούς συνδυασμούς της αντιπολίτευσης. Πέρα όμως από την ποσοτική διάσταση του ζητήματος της απορρόφησης κονδυλίων και της χρηματοδότησης έργων στην περιφέρεια μας είναι σημαντικό να τεθεί επιτέλους και η ποιοτική διάσταση του θέματοςΠέρα από μικροπολιτικές συγκρούσεις πρέπει επιτέλους να κάνουμε σχεδιασμό δεκαετίας για κάθε νησί και για την Περιφέρεια συνολικά για να ξέρουμε τι έργα πρέπει να γίνουν (και ποια όχι). Αυτή η αναπτυξιακή-χωροταξική διάσταση είναι ο μόνος τρόπος που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στο Π. Συμβούλιο ώστε τα έργα να μη γίνονται απλά για να γίνονται αλλά να έχουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Διαφορετικά κινδυνεύουμε για άλλη μια προγραμματική περίοδο να γίνονται διάφορα έργα και εκ των υστέρων με ειδικές μελέτες να εκτιμάμε τις αναπτυξιακές και χωροταξικές τους επιπτώσεις (ex postem  αξιολόγηση).

Είναι επίσης σημαντικό είναι να δούμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των χρημάτων που διατέθηκαν από όλα τα προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα – Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, και την πρώτη φάση του ΕΣΠΑ, όχι μόνο ως προς την απορρόφηση πόρων αλλά και στο αν συνέβαλαν πράγματι στην συνοχή, στην σύγκλιση και στην μακροχρόνια ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών. Η αύξηση της ανεργίας, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν πχ σε υποδομές για την υγεία και το περιβάλλον ακόμα και στα μεγάλα νησιά δείχνουν ότι απαιτούνται βαθιές αλλαγές στον τρόπο που μελετώνται τα διάφορα έργα και στον τρόπο υλοποίησης αλλά κυρίως στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο η Περιφέρεια Β Αιγαίου να οργανωθεί με τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της και κυρίως να βοηθήσει στην συνοχή στο εσωτερικό της περιφέρειας, στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Περ. Συμβούλιο.

Μοιράσου το άρθρο!