Πολιτική

31/10/2011 - 16:16

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Προκόπης Σινάνης απάντα στο Δήμαρχο Λέσβο

Δελτίο Τύπου από τον Προκόπη  Σινάνη - Πρόεδρο  Τοπικήs  Κοινότητας  Ιππείου Λέσβου

Μετά την εμπλοκή του ονόματός μου από το Δήμαρχο Λέσβου κ. Βουνάτσο, σε σχέση με τη χαμηλή είσπραξη εσόδων στη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω ότι βάσει του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας ουδεμία αρμοδιότητα έχει για την είσπραξη εσόδων, την ευθύνη της οποίας φέρει αποκλειστικά και μόνο η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Επιπλέον θα ήθελα προσθέσω ότι οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού δίνουμε καθημερινούς αγώνες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που ανακύπτουν στα χωριά μας  χωρίς ουσιαστική βοήθεια και πολλές φορές χωρίς καν να έχουμε αντίστοιχη αρμοδιότητα, λόγοι για τους οποίους, αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει κάθε μας προσπάθεια για το καλό αυτού του τόπου.

Αναλυτικά προς τη κατεύθυνση αυτή διακατεχόμενος από αίσθημα ευθύνης προς τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, από την έναρξη της Δημοτικής περιόδου έχω:

-           αποστείλει τέσσερεις (4) επιστολές ενημερώνοντας τη Δημοτική Αρχή για τη μη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και ουδεμία απάντηση έχω λάβει έως και σήμερα (το μίσθιο του οποίου ανέρχεται στα 700€ μηνιαίως).

-          προβεί σε πληρωμές, από τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, για διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου που έχουν να κάνουν κυρίως με υλικά καθαριότητας διατηρώντας καθ’ αυτό τον τρόπο την αξιοπρέπεια μου απέναντι στον κόσμο ο οποίος με επέλεξε.

Επιπρόσθετα, έχοντας αντιληφθεί την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λέσβου προχωρήσαμε συμπορευόμενοι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, σε ενέργειες όπως:

  • την εθελοντική κατασκευή των στεφανιών κατά τον εορτασμό της 25ής Μαρτίου,
  • την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς την οικονομική ενίσχυση του Δήμου με ιδιαίτερη επιτυχία, και
  • την διοργάνωση πληθώρα εθελοντικών δράσεων με ομάδα ενεργών συμπολιτών μας.

Με τον τρόπο αυτό εξοικονομήθηκε ποσό πολλαπλάσιο του ποσού που μας αναλογεί από την Παγία Προκαταβολή.

Αντιλαμβανόμενος το μεγάλο φόρτο εργασίας του γραμματέα της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ο οποίος όπως προείπα έχει αναλάβει σχεδόν μόνος του τον εισπρακτικό μηχανισμό της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα, έχω εξ αρχής αναλάβει προσωπικά, τη σύνταξη και την αποστολή δεκάδων εγγράφων που αφορούν το χωριό μας ώστε να μπορεί να παραμένει απερίσπαστος στα καθήκοντά του.

 

Εν κατακλείδι, σε μια εποχή που ο οικονομικός ορυμαγδός έχει επιφέρει φτώχια και δυστυχία σε μεγάλο μέρος της ελληνικής υπαίθρου, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει με όλες της τις δυνάμεις στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας, μακριά από παραταξιακές αντιπαραθέσεις, με στόχο ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.  

Προκόπης Σινάνης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Λέσβου

----------------------------------

Παράρτημα : Άρθρο 82 του Καλλικράτη 1)Βάσει του Ν. 3852/2010 o πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ

δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται για αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,

ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

Μοιράσου το άρθρο!