Πολιτική

28/04/2011 - 18:15

Ο Βουλευτής Σ.Γαληνού για "Καταδυτικό και Αλιευτικό Τουρισμό"

Την πιλοτική δημιουργία πρότυπων καταδυτικών και αλιευτικών πάρκων στην Λέσβο και την άμεση ολοκλήρωση ενός απλού και λειτουργικού  νομικού πλαισίου  των πάρκων για τον καταδυτικό και αλιευτικό τουρισμό ζήτησε ο Βουλευτής Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός με ερώτηση του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και  Τουρισμού, τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Ο Καταδυτικός και Αλιευτικός Τουρισμός που ανθεί σε άλλες χώρες της Μεσογείου, και αποτελεί μία μορφή δραστηριότητας φιλική προς το περιβάλλον,  στην  Ελλάδα  βρίσκεται σε εμβρυική κατάσταση.  Παρότι η χώρα μας διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού,  τροχοπέδη αποτελούν οι ασφυκτικές νομικές προϋποθέσεις που συχνά προκύπτουν από αντικρουόμενες νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα ο κ. Γαληνός ζητάει να δοθεί έμφαση  στη δημιουργία ενός απλουστευμένου νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις  τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αλιείς να έχουν και παράλληλη δραστηριότητα σε σχέση με τον αλιευτικό τουρισμό

Η  Λέσβος είναι σε προνομιακή θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να λειτουργήσει ως πιλοτική-υποδειγματική περίπτωση αφού υπάρχει ήδη προκαταρκτική χωροταξική και ωκεανογραφική μελέτη της τοπικής αυτοδιοίκησης Λέσβου μαζί με το Πανεπιστήμιο και εγκεκριμένοι πόροι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας  του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου στη  θέση Μερσίνια κοντά στο Ακρωτήριο Κέφαλος  και η περιοχή Πέτρας κοντά στο Ακρωτήριο  Πετεινός, διαθέτουν μία πλούσια βιοποικιλότητα για την ανάπτυξη καταδυτικών και τουριστικών αλιευτικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την χερσαία τουριστική δραστηριότητα αφού διαθέτουν οργανωμένες χερσαίες εγκαταστάσεις.

Τα ερωτήματα που τίθενται στους κ. κ. Υπουργούς είναι:

  • Σε ποιές ενέργειες θα προβούν για την συμπλήρωση και τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε να προχωρήσει η δημιουργία αυτών των πάρκων;
  • Σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα πραγματωθούν αυτές οι ενέργειες έτσι ώστε να μην χαθεί μία ακόμα ευκαιρία ανάπτυξης του τουρισμού μας;
  • Σε ποιες άλλες ενέργειες θα προβούν για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού
  • Τι προτίθενται να κάνουν με την πιλοτική δημιουργία Αλιευτικού πάρκου στην Λέσβο.

Μοιράσου το άρθρο!