Πολιτική

30/05/2011 - 11:00

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ευεργέτουλα διαμαρτύρονται για τον "εκμηδενισμό τους"

  Από δημοσιεύματα του τύπου ενημερωθήκαμε ότι την 31η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την ψήφιση τεχνικού προγράμματος έργων  και την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για το  έτος 2011.

  Παρ’ ότι στην  προτελευταία συνεδρίαση, είχε τεθεί το ίδιο θέμα, για ακόμη μια φορά δεν λάβαμε πρόσκληση  βάσει του άρθρου 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρεται ότι στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας,  όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

Επιπρόσθετα με την  αριθ. 6560/31-01-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, προσκαλείται και μετέχει µε δικαίωμα ψήφου ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα,  εφαρμόζεται  δε, και κατά τη λήψη αποφάσεων του συμβουλίου, που αφορούν την ψήφιση, αναμόρφωση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, κατά το μέρος που στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα τα οποία θα εκτελεστούν σε συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα και στον προϋπολογισμό υπάρχουν εγγραφές αυτοτελών κωδικών, που αφορούν τοπικό διαμέρισμα.

Επίσης το γεγονός,  πως η συζήτηση του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ένα και μοναδικό θέμα ειδικής συνεδρίασης ( όπως  προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), συνιστά ενδεχομένως μια Πανελλήνια πρωτοτυπία της Δημοτικής Αρχής και εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η συζήτηση δύο μείζονος σημασίας θεμάτων.

Από την αρχή κοινή διαπίστωση μας ήταν ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα του άρθρου 86 όπου προβλέπεται ότι ‘’Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αντί αυτού, εστάλη απλό έγγραφο που ζητούσε από κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα τη σύνταξη τεχνικού προγράμματος χωρίς να καθορίζεται το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού όπως προβλέπεται.

 Τέλος δηλώνουμε, ότι είμαστε ενάντια σε ενέργειες και πρακτικές που εκμηδενίζουν το θεσμό των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζεται στο διηνεκές η λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν άμεσα τις κοινότητες που νόμιμα εκπροσωπούμε, δίχως να μας δίδεται η δυνατότητα να διατυπώσουμε τη γνώμη μας. Κατόπιν τούτων, ουδεμία ευθύνη θα φέρουμε για τυχόν καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού.  

                                                                                     Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                                   της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα

                                                                                    Ιππείου          Σινάνης Προκόπιος

                                                                                    Κ. Τρίτους     Ορφανός Παναγιώτης

                                                                                    Ασωμάτου     Ψώμος Ευστράτιος

                                                                                    Συκούντας     Γαβριήλ Νόρα

                                                                                    Κεραμειών     Σουσαμλής Βασίλειος

                                                                               Μυχούς         Δάλας Γεώργιος

                                                                                    Λ. Μύλων      Παλιβάνης Δημήτριος

Μοιράσου το άρθρο!