Πολιτική

30/12/2012 - 08:41

Οι θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής

ΔΗΜΑΡ lesvosnews

ΔΕΗ

 

Η Δημοκρατική Αριστερά χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη χάραξη και την εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής. Άλλωστε η ΔΗΜΑΡ ήταν το μόνο κόμμα που προεκλογικά είχε επεξεργαστεί και υιοθετήσει στο πρόγραμμά του συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να ικανοποιηθεί η επιταγή του άρθρου 101 του Συντάγματος. Στις προτάσεις αυτές πρότεινε την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου με βάση την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών, αλλά και την υιοθέτηση μέτρων σε ότι αφορά την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών στους νησιώτες ώστε να μην αισθάνονται  πολίτες β’ κατηγορίας.
 
 
 
Παρ’ όλα αυτά η ΔΗΜΑΡ διαπιστώνει ότι σε μια σειρά από πολιτικές που υιοθετούνται σήμερα στο πλαίσιο της μείωσης της σπατάλης και του ανασχεδιασμού του κράτους, λαμβάνονται μέτρα που είναι αντίθετα προς το πνεύμα των γενικών κατευθύνσεων μιας αποτελεσματικής νησιωτικής πολιτικής. Ιδιαίτερα επισημαίνει:
 
-Ενώ η αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού είναι για τη ΔΗΜΑΡ μια προτεραιότητα με αποτέλεσμα να υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές που αφορούν την διατήρηση μιας ΔΟΥ ανά νομό, θεωρεί ότι ιδιαίτερα στον νησιωτικό χώρο αυτό το μέτρο λειτουργεί σε βάρος των νησιωτών και των νησιωτικών επιχειρήσεων.
 
-Ενώ ο εξορθολογισμός στη λειτουργία της β’βάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης είναι απαραίτητος, η κατάργηση της αυτονομίας και η υποβάθμιση νησιωτικών νοσοκομείων αυξάνει την αβεβαιότητα ιδιαίτερα των μονίμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
 
-Ενώ η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης αποτελεί εξαγγελία της ΔΗΜΑΡ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της παρούσας κυβέρνησης, το κλείσιμο υπηρεσιών στα νησιά μειώνει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα τους για διατήρηση πληθυσμού και την προσέλκυση επιχειρήσεων.
 
-Ενώ η μείωση της κρατικής σπατάλης σε αναποτελεσματικές χρηματοδοτήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα, η μείωση των επιχορηγήσεων στις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές κινδυνεύει να οδηγήσει σε απομόνωση πολλά νησιά.
 
-Ενώ η αναδιάρθρωση του Πανεπιστημιακού Χάρτη της χώρας είναι επιβεβλημένη, η υποβάθμιση  των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ειδικά αυτού του Αιγαίου θα αποτελέσει πλήγμα όχι απλά για την οικονομία των νησιών, αλλά και για τις αναπτυξιακές τους προοπτικές που πρέπει να στηριχθούν στην «έξυπνη εξειδίκευση», στην καινοτομία και στην έρευνα που μόνο ένα ΑΕΙ μπορεί να προσφέρει. 
 
Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας λάβει υπόψη την έντονη ανησυχία των νησιωτών που εκφράστηκε είτε σε ψηφίσματα και κείμενα διαμαρτυρίας, είτε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις των φορέων τους με την ηγεσία του κόμματος, η Δημοκρατική Αριστερά καλεί τη κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τα μέτρα αυτά που ήδη δημιουργούν ανασφάλεια και αρνητικό κλίμα στους νησιώτες προτείνοντας:
 
-Την αναστολή του κλεισίματος των νησιωτικών ΔΟΥ μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επέκταση του συστήματος TAXIS και η υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων στις συναλλαγές του πολίτη με τη Εφορία ώστε όλες οι διαδικασίες να μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως.
 
-Την άμεση προώθηση της αναβάθμισης των νησιωτικών ΚΕΠ ώστε σε συνέχεια του πρωτοπόρου συστήματος εξυπηρέτησης του πολίτη που ξεκίνησε πιλοτικά από τον νησιωτικό χώρο να υλοποιηθούν τα ΚΕΠ 2ης γενιάς αξιοποιώντας τις πιστώσεις του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας που λιμνάζουν και θα χαθούν.
 
-Τον ανασχεδιασμό του συστήματος υγείας των νησιών ώστε να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια υγεία με την αξιοποίηση των ιατρών γενικής ιατρικής που εκπαιδεύει σήμερα η χώρα, την προμήθεια βασικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής αλλά και την ενίσχυση της λειτουργίας των νησιωτικών νοσοκομείων ως ανεξάρτητων μονάδων που θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό (πχ. διασύνδεση με μεγάλα νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού).
 
-Τον ανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου αλλά και του συστήματος επιδοτήσεων των αγόνων γραμμών με βάση την λογική ότι η ακτοπλοΐα και οι προσιτές από πλευράς κόστους θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την προϋπόθεση για την επιτυχία της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής στα νησιά. 
 
-Την στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε οι καινοτόμοι τομείς που θεραπεύει (Θάλασσα - Ναυτιλία, Περιβάλλον, Γεωγραφία - Σχεδιασμός του Χώρου - GIS, Διατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολιτισμική Τεχνολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, Τουρισμός κλπ) να βοηθήσουν στην εισαγωγή καινοτομιών σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα για να γίνει ανταγωνιστική η νησιωτική οικονομία. 
 
Η Δημοκρατική Αριστερά θα παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής επικροτώντας τα μέτρα εκείνα που συμφωνούν με τις θέσεις που έχει εξαγγείλει και θα συμβάλλει σε συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και τα αρμόδια υπουργεία στην άμεση λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση που προτείνει.

Μοιράσου το άρθρο!