Πολιτική

15/05/2019 - 07:07

Πλούσιος απολογισμός για τη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της υπό την προεδρία του Πάνου Πίτσιου το Σεπτέμβριο του 2014, μεταξύ πολλών άλλων και σε στενή συνεργασία με το Δήμου Λέσβου και άλλους φορείς της πόλης και του νησιού γενικότερα,  έχει δραστηριοποιηθεί και οργανώσει, τα ακόλουθα:

 

 1. Από τον Οκτώβριο του 2014, η Δ/Κ Μυτιλήνης έχει δημιουργήσει ένα μόνιμα ανοιχτό τηλεφωνικό & ηλεκτρονικό κέντρο διαλόγου και επικοινωνίας με τους δημότες όλων των συνοικιών της πόλης, προκειμένου να λαμβάνει προτάσεις, ιδέες και αιτήματα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται και μετά από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της, απευθύνει στις αρμόδιες Αντιδημαρχίες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, προς εκτέλεση (δεδομένου ότι η ίδια βάσει του ισχύοντος νόμου “Καλλικράτη”, δεν έχει ουδεμία εκτελεστική αρμοδιότητα, λόγω μη διαχείρισης χρηματικών κονδυλίων, μη στελέχωσης με τεχνικό προσωπικό και μη διαθέσιμων σχετικών μηχανισμών).

 

 1. Σε απόλυτη συσχέτιση με την προηγούμενη παράγραφο (Νο 1), η Δ/Κ Μυτιλήνης όλη την πενταετία, προέβη στη βελτίωση της καθημερινότητας & της ποιότητας ζωής του πολίτη, με χιλιάδες καθημερινές παρεμβάσεις σε πλείστα όσα μικροπροβλήματα αφορούν τους δημότες της πόλης, μετά από επιτόπιες αυτοψίες που διενεργήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, όπως ενδεικτικά: α) αντικαταστάσεις λαμπτήρων στις οδούς όλων των συνοικιών, β) τοποθετήσεις ειδικών πινακίδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλη την πόλη, γ) επεμβάσεις σε ζημιές στα οδοστρώματα και στα πεζοδρόμια, δ) τοποθετήσεις & μετακινήσεις κάδων σκουπιδιών αναλόγως των αναγκών, ε) παροχές οδικών διευκολύνσεων και στάθμευσης οχημάτων σε περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α. και άλλων ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, στ) επισκευές σε όργανα παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων όλων των συνοικιών της πόλης, ζ) τοποθέτηση κολωνακίων και ειδικών σημάνσεων όπου υπήρχε ανάγκη για τη διευκόλυνση  αναγκών των συνδημοτών (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων), κ.ο.κ.   

 

 1. Με δεδομένες τις εγγενείς αδυναμίες που υπάρχουν στο σύστημα λειτουργίας και στην οργάνωση του  Δήμου Λέσβου, όπως αυτά καθορίζονται από τον ισχύοντα Νόμο, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους δημότες όλων των περιοχών της πόλης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους, η Δ/Κ Μυτιλήνης προέβη στην ίδρυση και λειτουργία των 11 άτυπων Συνοικιακών – Τοπικών Συμβουλίων της πόλης. Η δημιουργία των συμβουλίων αυτών, αποτέλεσε μία πανελλαδική καινοτομία, που χαιρετίστηκε από όλους τους δημότες της Μυτιλήνης και παρόλες τις δυσκολίες που υπήρξαν στην αρχική εφαρμογή τους, η λειτουργία τους βοήθησε τα μέγιστα στην άρση των προαναφερόμενων αδυναμιών και στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημότες της πόλης.  Τα 11 τοπικά – συνοικιακά συμβούλια λειτουργούν αυτόνομα και ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός προς την Δ/Κ Μυτιλήνης, συγκεντρώνοντας, καταγράφοντας και ιεραρχώντας τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε δημότη και την κάθε περιοχή. Επιπλέον, αφού επεξεργάζονται με τη διενέργεια αυτοψίας το κάθε θέμα, έχουν τη δυνατότητα να  προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις προς τη Δημοτική Κοινότητα και τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες του Δήμου, καθώς και να εισηγούνται νέες προτάσεις, σχετικά με τη βελτίωση – αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της περιοχής τους και την εν γένει ανάπτυξή της.   

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης, κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Προέδρου Πάνου Πίτσιου, εκπόνησε πλήρες αιτιολογημένο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης της Μυτιλήνης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου (από την αρχή της λειτουργίας της Δ/Κ Μυτιλήνης, το 2015). 

 

 1. Σε πλήρη ακολουθία και συσχέτιση με την προηγούμενη παράγραφο (Νο 4), η Δ/Κ Μυτιλήνης έλαβε εκατοντάδες αποφάσεις σε πλείστα όσα μείζονος σημασίας ζητήματα της πόλης, κατόπιν εγγράφων πρωτοείσακτων εισηγήσεων του Προέδρου Πάνου Πίτσιου, οι οποίες στη συνέχεια προωθήθηκαν αρμοδίως προς εκτέλεση στα αρμόδια εκτελεστικά όργανα του Δήμου Λέσβου (εξ αυτών, άλλα υλοποιήθηκαν και άλλα βρίσκονται σε αναμονή εκτέλεσης). Ενδεικτικά αναφέρονται: α) τουριστική οργάνωση κέντρου πόλης (εσωτερικό λιμάνι, παλιά πόλη, ιστορικό κέντρο, Επάνω Σκάλα, κ.λπ.), β) απομάκρυνση εμπορικού και επιβατικού λιμένα της πόλης από τη σημερινή τους θέση και μεταφορά τους στον Καρά Τεπέ (σύμφωνα με την υφιστάμενη προμελέτη), γ) πλήρης αναμόρφωση ακτών για τη δημιουργία & αξιοποίηση παραλιών “pocket beaches”, σε όλο το μήκος του παραλιακού άξονα της Μυτιλήνης (από βορά προς νότο), δ) αποκατάσταση & ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων & πολιτισμικών μνημείων (μεσαιωνικό κάστρο – αρχαίο θέατρο & περιβάλλοντες χώροι, τζαμί, αρχαιολογικό πάρκο παλαιάς πόλης, κ.α.), ε) δημιουργία αθλητικών υποδομών με προδιαγραφές για διοργάνωση διεθνών αγώνων, στ) ανάπλαση – ανάδειξη ιαματικών λουτρών (κατασκευή σύγχρονων υδροθεραπευτηρίων, κ.λπ.), στ) βελτίωση κυκλοφοριακού προβλήματος κέντρου πόλης και προαστίων, με συγκεκριμένες απλές προτάσεις που βασίζονται στη δημιουργία κυκλικών κόμβων (round abouts), ζ) προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων ξενοδοχειακής και τουριστικής υποδομής, η) δημιουργία  υποδομών για θεματικά τουριστικά προϊόντα, θ) επαναλειτουργία Γραφείου Τουριστικών Πληροφοριών στο κέντρο της πόλης, κ.ο.κ.

 

 1. Διαβλέποντας το σημαντικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι απόδημοι Μυτιληνιοί σε όλη την υφήλιο, η Δ/Κ Μυτιλήνης δημιούργησε μία δυναμική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καταγεγραμμένους τους απόδημους της διασποράς, η οποία συνεχώς διευρύνεται,  επικαιροποιείται και ανανεώνεται με νέα στοιχεία. Βάσει αυτής της “data base”, οργανώθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης της Μυτιλήνης, τα δύο πρώτα συνέδρια των απανταχού απόδημων Μυτιληνιών της διασποράς (και της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου Αμαλής), τον Αύγουστο του 2017 και τον Αύγουστο του 2018. Βασικά θέματα που τέθηκαν προς επεξεργασία στα δύο αυτά πρώτα συνέδρια, ήταν μεταξύ άλλων: α) “Συγκρότηση άτυπου συμβουλίου προσωπικοτήτων & διευρυμένης ομάδας ηλεκτρονικής διαβούλευσης των απανταχού αποδήμων Μυτιληνιών της διασποράς, για θέματα που αφορούν στο μέλλον της πόλης της Μυτιλήνης”, β) “Δυνατότητα προσέλκυσης ελληνικών και ξένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, για τη δημιουργία τουριστικών και λοιπών υποδομών, στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης και της Χερσονήσου Αμαλής. Συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις”, γ) “Χωροταξική – πολεοδομική ανάπτυξη πόλης Μυτιλήνης: Επιμέρους θέματα (μεταφορά λιμένα, κυκλοφοριακό, πεζοδρομήσεις, ιστορικό κέντρο, κ.ο.κ.)”, κ.α.

 

 1. Μετά από διαβουλεύσεις με επιχειρηματίες και δημότες του ιστορικού κέντρου της πόλης, ξεκίνησε μία εκτεταμένη μόνιμη πεζοδρόμηση για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, πολλών οδών του ιστορικού κέντρου, με την παράλληλη ήπια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ορισμένες εξ αυτών, όπως: Οδοί Ερμού, Κομνηνάκη, Πάρκο Χατζηδήμου, Σάμου, Χίου, Αιγαίου, Αγ. Ευστρατίου, Λήμνου, κ.α. (2015 – 2019). Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, εφαρμόστηκε η περιοδική νυχτερινή – καλοκαιρινή πεζοδρόμηση ενός μεγάλου τμήματος του ιστορικού κέντρου (Λαδάδικα – Κουμιδιά), με την απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, μέτρο που αποτέλεσε μία μεγάλη καινοτομία, για την απρόσκοπτη επίσκεψη και κυκλοφορία των πεζών δημοτών, αποδήμων και επισκεπτών της πόλης (καλοκαίρι 2017). Η ενέργεια αυτή έτυχε της καθολικής αποδοχής των κατοίκων ολόκληρης της πόλης και αποτέλεσε “πιλοτική” δράση για την επέκταση των πεζοδρομήσεων (μόνιμων ή νυχτερινών – καλοκαιρινών), σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης.     

 

 1. Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Προέδρου και αποφάσεων του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης, σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, με εκατοντάδες εθελοντές και με τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες Εθελοντισμού & Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου, η Δ/Κ Μυτιλήνης ξεκίνησε από το 2014 την οργάνωση και καθιέρωση των σημαντικών θεματικών και εποχιακών projects “Χριστούγεννα: Η Μυτιλήνη … στα γιορτινά της”, “Ο Άγιος Βαλεντίνος … της Μυτιλήνης”, “Λεσβιακή Αποκριά: Τα Γιούνια” και  “Πάσχα … στη Μυτιλήνη !!!”. Τα εποχιακά αυτά projects, επαναλαμβάνονται ανελλιπώς κάθε χρόνο με εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης, προβάλλονται εκτός νησιού και περιλαμβάνουν μια πλειάδα πρωτοποριακών δράσεων, ενώ στόχος είναι χρόνο με το χρόνο να ενδυναμώνονται, ώστε μεσοπρόθεσμα να αποτελέσουν δέλεαρ για πολλούς ξένους να επισκεφθούν την πόλη. Ήδη σ’ ένα μικρό ακόμη βαθμό έχει επιτευχθεί, κυρίως με επισκέψεις των Τούρκων γειτόνων του νησιού, κατά τις αντίστοιχες περιόδους (2014 – 2019).   

 

 1. Τον Ιανουάριο του 2015, η Δ/Κ Μυτιλήνης μαζί με την Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού, συμμετείχε ενεργά και δυναμικά, στην τουριστική έκθεση “EMITT Κωνσταντινούπολης”, την 5η μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού του κόσμου, όπου προωθήθηκαν μια σειρά από τουριστικά και εποχιακά προϊόντα της Λέσβου.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού και άλλους φορείς, οργάνωσε άψογα, την πρώτη επίσκεψη γνωριμίας & εξοικείωσης Ρώσων δημοσιογράφων και tour operators στη Λέσβο, με αποκλειστικό στόχο την ουσιαστική προσέγγιση έναρξης των διαδικασιών, για το μελλοντικό “άνοιγμα” της Λέσβου στην τεράστια τουριστική αγορά της Ρωσίας (Ιούνιος 2015).

 

 1. Σε στενή συνεργασία με το Σύλλογο Καλλονιατών Αττικής, τη Μονή Λειμώνος, τον τοπικό Περιπατητικό Όμιλο Αγουδούρας και πολλούς εθελοντές από τη Μυτιλήνη και την ευρύτερη περιοχή της Καλλονής, η Δ/Κ Μυτιλήνης οργάνωσε τη φιλοξενία του Φυσιολατρικού  Συλλόγου “ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ” από την Αθήνα, τα μέλη του οποίου επί ένα μήνα (Αύγουστος 2015) εντελώς αφιλοκερδώς, διάνοιξαν, καθάρισαν, ανέδειξαν, σηματοδότησαν και χαρτογράφησαν τρία μονοπάτια – περιπατητικές & ποδηλατικές διαδρομές, γεγονός πολύ σημαντικό για την προώθηση του περιπατητικού τουριστικού προϊόντος του νησιού.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης, εκπροσωπώντας και όλο το νησί, συμμετείχε στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση επαγγελματιών του κόσμου, την “World Travel Market” του Λονδίνου (Νοέμβριος 2015), όπου πραγματοποιήθηκαν πολλές εποικοδομητικές συναντήσεις και δράσεις, μέσα στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής τουριστικού marketing.

 

 1. Σε συνεργασία και μετά από πρόσκληση της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε στην “11ηHO.RE.CA. 2016” (Φεβρουάριος 2016, Metropolitan Expo, Αθήνα), τη μεγαλύτερη έκθεση της Ελλάδας, με στόχο την προώθηση της λεσβιακής γαστρονομίας στους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες.

 

 1. Ως τιμώμενη περιοχή για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν το 2015 και το 2016 στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα και στο πλαίσιο της ενότητας “Γέφυρες της Ηπείρου”, η Δ/Κ Μυτιλήνης προσκλήθηκε από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία και συμμετείχε σε συνεργασία με την Ο.Λ.Σ.Α., στο “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ” (Μάρτιος 2016, Αθήνα), όπου ως η μοναδική περιοχή εκτός Ηπείρου, παρουσιάστηκε τόσο ο τουριστικός και γαστρονομικός της πλούτος, όσο και η πολιτιστική της παράδοση.

 

 1. Σε συνεργασία με την Ο.Λ.Σ.Α. και το Δήμο Λέσβου, η Δ/Κ Μυτιλήνης οργάνωσε τη συμμετοχή 30 λεσβιακών επιχειρήσεων, στην έκθεση “Ελλάδος Γεύση” (Απρίλιος 2016, Περιστέρι Αθήνας), ένα μικτό festival, βασιζόμενο στο τρίπτυχο “Γαστρονομία, Τουρισμός, Πολιτισμός”, με πολλές παράλληλες δράσεις μαγειρικής, μουσικοχορευτικών δρώμενων, ημερίδων, κ.α.

 

 1. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου, την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.) και το Δήμο Λέσβου, η Δ/Κ Μυτιλήνης οργάνωσε μία εξαιρετικά επιτυχημένη ηλεκτρονική καμπάνια στο metro της Αθήνας, που συνοδευόταν και από μία τριήμερη παρουσίαση – καμπάνια της Λέσβου στην Πλατεία Συντάγματος (Ιούλιος 2016), με στόχο να επιτευχθεί η στο μέτρο του εφικτού, αναστροφή του δυσμενούς κλίματος που είχε δημιουργηθεί λόγου των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης, εκπροσωπώντας όλη τη Λέσβο, συμμετείχε με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο WORLDCHEFS CONGRESS & EXPO 2016” (Συνέδριο Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων), που πραγματοποιήθηκε στη Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2016), όπου είχε τη μοναδική ευκαιρία, να φέρει σε επαφή τα μοναδικά προϊόντα της Λέσβου, με τους σπουδαιότερους επαγγελματίες του κλάδου στον κόσμο. Η ζήτηση των προϊόντων του νησιού, από τους κορυφαίους επαγγελματίες executive chefs του κόσμου, ήταν ανεπανάληπτη.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης, ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Λέσβου και σε στενή συνεργασία με την Ο.Λ.Σ.Α., την οργάνωση της συμμετοχής του νησιού στο ATHENS CHEESE & FOOD FESTIVAL” (Οκτώβριος 2016, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα), φιλοξενώντας πάνω από 30 λεσβιακές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων & ποτών στο περίπτερό της.

 

 1. Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, οργάνωσε τη συμμετοχή της πόλης της Μυτιλήνης, η οποία είναι ισότιμο μέλος της “Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων”, στο “1ο Ελληνοκινεζικό Forum”, που πραγματοποιήθηκε στο  Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας (Νοέμβριος 2016), με τη συμμετοχή των 60 πόλεων – μελών. Πάνω από 25 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της πόλης και του νησιού, καθώς και του κλάδου τροφίμων & ποτών, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε πρώτη επαφή, με εκπροσώπους της τεράστιας Κινέζικης αγοράς, με στόχο να ξεκινήσουν εποικοδομητική συνεργασία.

 

 1. “12ηHO.RE.CA.” (Εκθεσιακό Κέντρο “Metropolitan Expo”, Αθήνα, Φεβρουάριος 2017). Η Δ/Κ Μυτιλήνης στο πλαίσιο του προγράμματος “Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού” που υλοποιεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Λέσβου και σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.) και τη Λεσβιακή Παροικία Αθηνών, να παρουσιάσει το project “Πρωινό της Λέσβου”.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου, συμμετείχε με τις περισσότερες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου της περιοχής, στο κορυφαίο εμπορικό γεγονός της χώρας για την ελαιοκομία, “7οFestival Ελαιολάδου & Ελιάς” (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Νέο Φάληρο, Αθήνα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017). Στο πλαίσιο του festival, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ελληνικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, στον οποίο πρωταγωνίστησαν τα λεσβιακά ελαιόλαδα, κατακτώντας 6 συνολικά βραβεία.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης ανέλαβε την οργάνωση της συμμετοχής και παρουσίασης των τουριστικών, γαστρονομικών και πολιτιστικών “προϊόντων” του νησιού, στην έκθεση "Ελλάδος Γεύση" (Μάιος 2017), που πραγματοποιήθηκε από την "ALFA EXPO" στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και επρόκειτο για ένα μικτό festival, βασιζόμενο στο τρίπτυχο “Γαστρονομία, Τουρισμός, Πολιτισμός”, με πολλές παράλληλες δράσεις μαγειρικής, μουσικοχορευτικών δρώμενων, κ.α., που απευθυνόταν κυρίως τον πληθυσμό των νοτιοδυτικών προαστίων της Αθήνας.

 

 1. Στην έκθεση διακοπών και ταξιδιών Greek Travel Show – Ελληνικές Διακοπές” (Εκθεσιακό Κέντρο “Δ.Ε.Θ. – HELEXPO”, Μαρούσι, Αθήνα, Μάιος 2017), που  αναφερόταν στον εσωτερικό τουρισμό, απευθυνόταν δε κυρίως στον πληθυσμό των βορειοανατολικών προαστίων της Αθήνας, συμμετείχε η Δ/Κ Μυτιλήνης εκπροσωπώντας όλους τους τουριστικούς φορείς της Λέσβου.

 

 1. Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, συμμετείχε ως ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα “ Στη ρότα των πουλιών” (Συνεδριακό Κέντρο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Αθήνα, Σεπτέμβριος  2017), που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.) και τελούσε υπό την αιγίδα και τη συμπαράσταση του Δήμου Λέσβου. Η εισαγωγική ομιλία, είχε ως τίτλο “Ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός παρατήρησης πουλιών, μοχλοί τουριστικής ανάπτυξης της Λέσβου”.

 

 1. Στην “25ηKAVALAEXPO” (Νέα Καρβάλη Καβάλας, Οκτώβριος 2017), που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί σημαντικό θεσμό για την ευρύτερη περιοχή, συμμετείχε η Δ/Κ Μυτιλήνης για λογαριασμό του Δήμου Λέσβου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου και την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, καθώς και με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυτιληναίων Καβάλας. Η συμμετοχή υπαγορεύτηκε δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει, τόσο από εμπορικής πλευράς για διοχέτευση των προϊόντων της Λέσβου στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, όσο και από τουριστικής πλευράς, για προσέλκυση επισκεπτών στη Μυτιλήνη, από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και από άλλες γειτονικές περιοχές & χώρες.

 

 1. Την οργάνωση της συμμετοχής της Λέσβου στην 1ηΔιεθνή Έκθεση “ATHENS MITE 2017”, (Mediterranean International Tourism Exhibition), που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο “M.E.C.” (Mediterrranean Exhibition Center) της Παιανίας Αττικής, τον Οκτώβριο του 2017, ανέλαβε η Δ/Κ Μυτιλήνης. Με τους tour operators από της χώρες της Μεσογείου και της Αραβικής Χερσονήσου (Ιορδανία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ντουμπάι, Κύπρος, Βουλγαρία, κ.α.), οι οποίοι μέσω της “fed ΗΑΤΤΑ” (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών & Τουρισμού) παρευρέθηκαν στην έκθεση, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συναντήσεις, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσες διεργασίες, ώστε να “ανοίξει” η τουριστική Λέσβος στις αναδυόμενες αυτές αγορές.

 

 1. “33η PHILOXENIA” (Εκθεσιακό Κέντρο “Δ.Ε.Θ. HELEXPO”, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017). Την οργάνωση της συμμετοχής, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της τουριστικής και γαστρονομικής φυσιογνωμίας του νησιού, ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Λέσβου, η Δ/Κ Μυτιλήνης, σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, την Ένωση Τουριστικών & Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου και το Δίκτυο Μουσείων – Γεωπάρκου Λέσβου, υπό τη σκέπη του υπό σύσταση Ο.Τ.Α.Λ. (Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου) και με τη συμπαράσταση – συνδρομή της  Παλλεσβιακής Ένωσης Θεσσαλονίκης.

 

 1. Μετά από προσπάθειες ετών, το Δεκέμβριο του 2017 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου (Ο.Τ.Α.Λ.) Α.Μ.Κ.Ε., στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι αναπτυξιακοί και τουριστικοί φορείς της Μυτιλήνης και της Λέσβου, με αποκλειστικό στόχο την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Αυτό που αποτελούσε πάνδημο αίτημα, αλλά που “φάνταζε” ακατόρθωτο επί δεκαετίες, μετά τις αδιάκοπες και συντονισμένες ενέργειες δύο και πλέον ετών του Προέδρου της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνου Πίτσιου, έγινε πραγματικότητα. Με συντονισμένες ενέργειες τουριστικού marketing, αφήνοντας στο παρελθόν τις μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες που εφαρμοζόταν από όλους τους φορείς, ο Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. ξεκίνησε με επαγγελματισμό, σωστή οργάνωση, μεθοδικά βήματα και επιστημονικές μεθόδους, να ανορθώσει την τουριστική οικονομία της Μυτιλήνης και του νησιού, με απώτερο στόχο να κατατάξει σε λίγα χρόνια τη Λέσβο, στο χάρτη των προηγμένων τουριστικών προορισμών.  Έκτοτε (από την ίδρυση του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε.), η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετέχει ανελλιπώς με δικό της εξατομικευμένο χώρο και για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις & τα γαστρονομικά festivals του εσωτερικού, που συμμετέχει η Λέσβος.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης σε στενή συνεργασία με δημότες εθελοντές και απόδημους της Αθήνας, ολοκλήρωσαν το Μάρτιο του 2018, την υλοποίηση του πρωτοεμφανιζόμενου θεματικού project “Πρόγραμμα marketing για μαθητικό τουρισμό στη Μυτιλήνη, την άνοιξη 2018”, που είχε ξεκινήσει από τη συντονιστική ομάδα των εθελοντών, όπως αυτή είχε οριστεί από τη Δ/Κ Μυτιλήνης, στην ανοιχτή διαβούλευση δημοτών και αποδήμων Μυτιληνιών τον Αύγουστο του 2017. Έχοντας εφαρμοστεί τα περισσότερα “βήματα” και οι δράσεις, που προβλέπονται στο πλήρες σχέδιο marketing, το πρόγραμμα λειτούργησε άψογα και αποτελεσματικά τον πρώτο χρόνο, αφού εντός του Μαρτίου 2018 επισκέφθηκαν τη Μυτιλήνη οι μαθητές 4 λυκείων από την Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι Αττικής, στη συνέχεια κατέφθασαν με το πλοίο στη Μυτιλήνη μαθητές από γυμνάσια της Αγίας Παρασκευής (Αθήνα), ενώ εντός του Απριλίου 2018 αφίχθηκαν μαθητές από γυμνάσια του Μαρκόπουλου και της Κορίνθου, καθώς και από δημοτικά σχολεία της Πετρούπολης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών εκδρομών για το 2018. Το project αυτό, που για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, “άνοιξε” το θεματικό τουριστικό προϊόν “μαθητικός τουρισμός”, αναμένεται να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, τα επόμενα χρόνια.    

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης και ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Μ.Κ.Ε., φιλοξένησαν με χορηγικές συνεργασίες, το τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ3 και την εκπομπή “Καθημερινά και απλά” των δημοσιογράφων Χάρη Αρβανιτίδη και Έλσας Ποιμενίδου, σε ένα τρίωρο ζωντανό αφιέρωμα στη Μυτιλήνη και τη Λέσβο (Μάρτιος 2018). Η Δ/Κ Μυτιλήνης, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνει όλες τις απαιτήσεις της προετοιμασίας και της οργάνωσης του “Καθημερινά και απλά … στη Μυτιλήνη”, που διήρκεσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Το τρίωρο αυτό αφιέρωμα, το οποίο εκτυλίχθηκε σ’ ένα φυσικό studio που στήθηκε στο “αρχοντικό” του ξενοδοχείου Loriet στη Βαριά Μυτιλήνης, αποτέλεσε μία μοναδική διαφήμιση για τη Μυτιλήνη, αφού παρουσιάστηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο και μέσα από ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα πλάνα, η τουριστική, η πολιτιστική, η παραγωγική και η γαστρονομική φυσιογνωμία της πόλης και του νησιού. Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πιτσιος, συμμετέχοντας σε μία από τις ζωντανές συνεντεύξεις της παραγωγής, παρουσίασε την τουριστική φυσιογνωμία της Μυτιλήνης, συμβάλλοντας μέσω μιας αρμονικής και αγαστής συνεργασίας, σε μία άρτια και άνευ οικονομικού κόστους (όλα καλύφθηκαν από χορηγίες) υπερπαραγωγική ζωντανή παρουσίαση της Λέσβου, που αντίστοιχή της είχε να πραγματοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια για το νησί.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης, ανέλαβε για λογαριασμό του νεοσύστατου Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. τη συμμετοχή του νησιού, στο “Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός” (Μαρίνα Αλίμου, Αθήνα, Απρίλιος 2018). Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών του festival, οι εκπρόσωποι της Δ/Κ Μυτιλήνης, είχαν την ευκαιρία να προωθήσουν τόσο τις σχετικές με το θαλάσσιο τουρισμό και το yachting τουριστικές της υπηρεσίες (ακτοπλοϊα, ελλιμενισμός σκαφών στη Μαρίνα Μυτιλήνης και αλλού, ναυλώσεις σκαφών, sailing, καταδύσεις και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες) με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, όσο και το γενικότερο τουριστικό και γαστρονομικό της πλούτο. Το festival επισκέφθηκαν 400 Αμερικανοί τουριστικοί πράκτορες – μέλη της A.S.T.A. (American Society of Travel Agents), οι οποίοι βρισκόταν στην Αθήνα συμμετέχοντες στο Ετήσιο Συνέδριο Destination Expo A.S.T.A. 2018, που συνδιοργανώθηκε από την fed HATTA (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών & Τουρισμού) στην Ελλάδα. Η Δ/Κ Μυτιλήνης είχε αναλάβει την οργάνωση του επίσημου μπουφέ “heavy hors d’oeuvre”, που παρατέθηκε προς τους 400 Αμερικανούς, αλλά και προς όλους τους επισκέπτες που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο festival, με τα χαρακτηριστικότερα προϊόντα του νησιού να έχουν την τιμητική τους.  

 

 1. Στην έκθεση διακοπών και ταξιδιών "Greek Travel Show – Ελληνικές Διακοπές 2018", που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο “Δ.Ε.Θ. – HELEXPO” του Αμαρουσίου Αθήνας το Μάιο του 2018, συμμετείχε η Δ/Κ Μυτιλήνης στο ενιαίο περίπτερο του νεοσύστατου Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. (στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι τουριστικοί φορείς παλλεσβιακής εμβέλειας του νησιού). Το σημαντικό αυτό εμπορικό – τουριστικό festival, απευθυνόταν κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή των βορειοανατολικών προαστίων της Αθήνας, με στόχους: α) την επιλογή των φετινών διακοπών του και την απευθείας πώληση τους στον επισκέπτη, και β) την προώθηση και απευθείας πώληση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

 

 1. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Λέσβος, μέσω του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. συμμετείχε στο καθιερωμένο γαστρονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό festival των δυτικών προαστίων της Αθήνας “Ελλάδος Γεύση” (Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Αθήνα, Μάιος 2018). Βάσει της μεθοδολογίας, που εφαρμόζεται πλέον στις συμμετοχές του νησιού σε εκθέσεις μεγάλων πόλεων του εσωτερικού, όπου εντός του ενιαίου περιπτέρου φιλοξενούνται με ανεξάρτητα stands οι διάφοροι γεωγραφικοί τουριστικοί προορισμοί του, η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε για λογαριασμό της πρωτεύουσας Μυτιλήνης, προωθώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαφοροποιημένα τουριστικά “προϊόντα” της.

 

 1. “26ηKAVALAEXPO” (Νέα Καρβάλη Καβάλας, Οκτώβριος 2018). Διοργάνωση Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. Γενικότερος στόχος της συμμετοχής της Δ/Κ Μυτιλήνης, εντός του ενιαίου περιπτέρου της Λέσβου, ήταν η προώθηση της τουριστικής και γαστρονομικής φυσιογνωμίας της πόλης & της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου Αμαλής και ειδικότερος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την προσέλκυση επισκεπτών από τη Βόρειο Ελλάδα, κατά την τρέχουσα περίοδο του 2018 – 19. Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω, είναι η μόνιμη και σε ετήσια βάση ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας – Μυτιλήνης, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε εντός του περιπτέρου του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε.,  στην “Έκθεση Πολιτισμού, Τουρισμού Γαστρονομίας & Οίνου”, που διοργανώθηκε από τη “Mact Media Group” στο Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας (Οκτώβριος 2018), παράλληλα και στους ίδιους χώρους, με το “16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας”. Στόχος τόσο του συνεδρίου, όσο και της έκθεσης, ήταν η διασύνδεση της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής με τον τουριστικό τομέα. Κατά τη διάρκεια του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας και στην ελληνική ενότητα “Αγροδιατροφή και Τουρισμός” που διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής “Ακρόπολις”, δόθηκε η ευκαιρία στον Πρόεδρο της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνο Πίτσιο, να παρουσιάσει στους έλληνες και ξένους συνέδρους, με ομιλία του τη γαστρονομία και τα χαρακτηριστικά προϊόντα της Μυτιλήνης και της Λέσβου γενικότερα.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε στην “34ηPHILOXENIA” (Εκθεσιακό Κέντρο “Δ.Ε.Θ. – HELEXPO”, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2018), εντός του ενιαίου περιπτέρου της Λέσβου (οργάνωση αποστολής: Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε., σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Λέσβου, την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου και την Παλλεσβιακή Ένωση Θεσσαλονίκης). Η Λέσβος ήταν για πρώτη φορά η τιμώμενη περιοχή της “PHILOXENIA”, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη γενικότερη παρουσία του νησιού, στην κορυφαία διεθνή τουριστική έκθεση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνο Πίτσιο και τους άλλους εκπροσώπους της Λέσβου, δεκάδες “B2B” επιχειρηματικές συναντήσεις με τους ξένους hosted buyerstour operators από πολλές χώρες του κόσμου. Στις επιχειρηματικές αυτές συναντήσεις, καταγράφηκαν λεπτομερώς τόσο η εκφρασμένη ζήτηση για τα διάφορα θεματικά τουριστικά προϊόντα της Λέσβου (sports, adventures, nature – based tours, wellness, honey moon trips, weddings, bird watching, cruises, religion, κ.ο.κ.), όσο και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες – παρατηρήσεις που αφορούν τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνεργασίες για την ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί.

 

 1. Στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισμού της Αττικής, την “5ηAthens International Tourism Expo”, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο “Metropolitan Expo” (Δεκέμβριος 2018), συμμετείχε η Δ/Κ Μυτιλήνης, εντός του ενιαίου περιπτέρου της Λέσβου (Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε.). Σε διακριτό χώρο βρισκόταν το “gastronomy section”, με έκθεση των χαρακτηριστικότερων τοπικών διατροφικών προϊόντων, διεξαγωγή γευσιγνωστικών δοκιμών και πραγματοποίηση ζωντανής μαγειρικής με λεσβιακές συνταγές. Πλέον των 200 προγραμματισμένων “B2B” και “B2C” συναντήσεων, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν, τόσο ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, όσο και οι φιλοξενούμενοι  επιχειρηματίες της Μυτιλήνης, με τους ξένους hosted buyers – επαγγελματίες του τουρισμού από διάφορες χώρες της υφηλίου (ενδεικτικά αναφέρονται: Ουγγαρία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η.Π.Α., Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρωσία, Ελβετία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Λίβανος, Τουρκία, Ινδία, Καζακστάν, Νορβηγία, Ρουμανία, κ.α.).

 

 1. Με 8 “live cookings” σε ειδικό παρασκευαστήριο, τοπικών παραδοσιακών συνταγών που περιλαμβάνονται στο “Πρωινό της Λέσβου”, με συνεχείς γευσιγνωστικές δοκιμές και με έκθεση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο μπουφέ του λεσβιακού πρωινού, συμμετείχε η Δ/Κ Μυτιλήνης σε στενή συνεργασία με τον Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. στη “14ηHO.RE.CA.” (Εκθεσιακό Κέντρο “Metropolitan Expo”, Αθήνα, Φεβρουάριος 2019), εντός του περιπτέρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το πρωινό της Λέσβου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, κατά τη διάρκεια των παρασκευών των τοπικών εδεσμάτων, από τους Λέσβιους chefs και τους εθελοντές μάγειρες.  

 

 1. Στη σπουδαιότερη έκθεση του κλάδου τροφίμων & ποτών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη "FOODEXPO 2019" (Metropolitan Expo, Αθήνα, Μάρτιος 2019), συμμετείχε δυναμικά η Λέσβος, με το σύνολο των προϊόντων του νησιού, εντός του ενιαίου περιπτέρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τη γαστρονομική παράδοση του νησιού, παρουσίασε ο πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. και το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καταγράφηκε όλη η  εκφρασμένη ζήτηση (ομαδική και εξατομικευμένη) για τα λεσβιακά προϊόντα, από τους Έλληνες και ξένους εμπορικούς αντιπροσώπους & τους hosted buyers. Σημαντικές στιγμές της συμμετοχής της Λέσβου, ήταν οι ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις σε ειδικά διαμορφωμένο παρασκευαστήριο, τοπικών παραδοσιακών & gourmet συνταγών της λεσβιακής γαστρονομίας.

 

 1. Η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε στη διπλή παρουσία της Λέσβου, στα δύο θεματικά τουριστικά festivals, που διοργανώθηκαν ταυτόχρονα στην Αθήνα (στα ενιαία περίπτερα του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε.). Στο “2οYachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός” και στο “Greek Travel Show – Ελληνικές Διακοπές” (Μαρίνα Αλίμου και Helexpo – Μαρούσι, Απρίλιος 2019). Στο πρώτο, είχε την ευκαιρία να προωθήσει τόσο τις σχετικές με το θαλάσσιο τουρισμό και το yachting τουριστικές της υπηρεσίες (ακτοπλοϊα, ελλιμενισμός σκαφών στη Μαρίνα Μυτιλήνης και αλλού, ναυλώσεις σκαφών, sailing, καταδύσεις και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες) με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, όσο και το γενικότερο τουριστικό και γαστρονομικό της πλούτο. Στο δεύτερο, που απευθυνόταν κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή των βορειοανατολικών προαστίων της Αθήνας, είχε ως στόχους: α) την επιλογή των διακοπών του για το 2019, και β) την προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, υγιεινής διατροφής. 

 

 

Μοιράσου το άρθρο!