Πολιτική

25/08/2011 - 13:47

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - που θα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης- πρόκειται να υπογράψει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής είναι η συστηματική συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων προκειμένου με την παροχή υπηρεσιών και τη συμβολή των ενεργειών του καθενός, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα λειτουργούν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρήση των υποδομών των Ι.Ε.Κ., οι οποίες περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα με όλες τις εγκαταστάσεις τους και τους εξοπλισμούς τους. Μέχρι πρότινος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λειτουργούσαν τα Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης με παράρτημα στη Χίο και Σάμου με παράρτημα στη Λήμνο.
  • Για την εύρυθμη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. θα αποσπαστεί ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και οι μόνιμοι υπάλληλοι αυτών θα διατίθενται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες των Ι.Ε.Κ.
  • Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. θα γίνεται βάσει οικονομικού προϋπολογισμού που θα συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, η υλοποίηση του οποίου θα γίνεται μετά από τη σχετική έγκριση των συμβαλλομένων μερών.

Μοιράσου το άρθρο!