Πολιτική

28/07/2011 - 12:04

Προτάσεις από τον Προκόπη Σινάνη

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Κ. Χρήστο Κορδώνη

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου. Όντας πρόεδρος της Τ.Κ Ιππείου είχα κληθεί νομίμως στη συνεδρίαση, προκειμένου να εισηγηθώ 2 θέματα της Τοπικής μας Κοινότητας όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει.

Παρόλα ταύτα μετά από 7,30 ώρες συνεχούς παραμονής στην αίθουσα και της παρακολούθησης  θεμάτων, για τα οποία δεν είχα το δικαίωμα ψήφου (αν και ομολογουμένως υπήρξαν άκρως ενδιαφέροντα), εντούτοις δεν κατέστη εφικτή η τοποθέτηση μου επί των αποφάσεων της Τ.Κ Ιππείου λόγω λήξης της συνεδρίασης και μεταφοράς των θεμάτων που δεν συζητήθηκαν σε επόμενη συνεδρίαση του σώματος.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να επιστρέψω στην οικία μου μετά τις 3 τα ξημερώματα ουσιαστικά άπραγος και σκεπτόμενος το θέμα, αναρωτήθηκα σε πόσο δυσχερή θέση θα είχε βρεθεί αντίστοιχα, αν εισηγητής ενός θέματος της συνεδρίασης ήταν κάποιος  συνάδελφος  μου προερχόμενος π.χ  από την Δ.Ε Ερεσού-Αντίσσης.

Για το λόγο αυτό προτείνω όπως από την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ Λέσβου τα θέματα, για τα οποία καλούνται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, να προτάσσονται έναντι των λοιπών θεμάτων και με σειρά προτεραιότητας βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κάθε Κοινότητας από την έδρα του Δήμου.

Με την ευκαιρία αυτή, σας επισημαίνω πως το παραπάνω γεγονός είναι ακόμη μία απτή απόδειξη του εσφαλμένου σχεδιασμού  του Καλλικρατικού Δήμου Λέσβου και ασφαλώς δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Πρόεδροι Δημοτικών- Τοπικών  Κοινοτήτων.

Καθ’ όσον λοιπόν σχεδιάζεται η σύσταση επιτροπής, η οποία θα μεταφέρει στον Υπουργό Εσωτερικών τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 στη Λέσβο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να μετέχουν στην εν λόγω επιτροπή και αντιπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να παρουσιάσουν την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει τα χωριά μας, αλλά και την καταστρατήγηση κάθε έννοιας αντιπροσώπευσης των τοπικών κοινωνιών μέσα από τους θεσμικούς φραγμούς του Καλλικράτη.

Με δεδομένη τη διαλλακτικότητα  που σας διακρίνει αλλά και την ευαισθησία σας σε ζητήματα που άπτονται της ορθής λειτουργίας των θεσμών,  παρακαλώ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο υιοθέτησης των δύο προτάσεων που καταθέτω.

Με εκτίμηση Προκόπης Σινάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

Μοιράσου το άρθρο!