Πολιτική

15/05/2019 - 11:54

Πρόταση από το μέλλον... Εφαρμοσμένη έρευνα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου στον πρωτογενή τομέα

«Παρέμβαση Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα»

Επιμένοντας στην άρρηκτη σύνδεση Αυτοδιοίκησης – Τοπικής Οικονομίας, αλλά και στην απόλυτη ανάγκη ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να είναι κοντά στους δημότες και στα προβλήματά τους, ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, δημοσιοποιεί την πρότασή του για την «Παρέμβαση Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που η υλοποίησή του στοχεύει στην πολυεπίπεδη στήριξη κτηνοτρόφων και γεωργών, με απώτερο σκοπό την αύξηση του εισοδήματος τους, μέσω της βελτίωσης και της ανάπτυξης των βασικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

«Πιστεύω ακράδαντα πως μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση της χαμηλής αλυσίδας αξίας των παραγομένων προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας καινούργιες προοπτικές, που θα αποφέρουν σαφώς πολύ καλύτερες τιμές στους παραγωγούς», επισήμανε ο κ. Ζαφείρης προσθέτοντας πως «ήρθε ο καιρός να αξιοποιήσουμε τις πραγματικά ποιοτικές δυνατότητες που έχουν τα προϊόντα μας, και ο Δήμος οφείλει και πρέπει να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία».

Για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Ζαφείρη (η οποία επισυνάπτεται αναλυτικά) επείγει να υπάρξει ανασχεδιασμός της παραγωγής με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

     Αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής ώστε να προκύψουν τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με μεγάλη προστιθεμένη αξία. Πιο απλά να καταφέρουμε να γίνουμε ακριβοί.

     Συνεργασία επιχειρήσεων σε επίπεδο νησιού για αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση της τοπικής παραγωγής. 

Προκειμένου να γίνει η αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής, επιβάλλεται να υπάρξει συντονισμένη και καλά οργανωμένη αντίδραση, στην οποία επιτελικό και καθοριστικό ρόλο θα αναλάβει ο Δήμος, μέσα απ’ τη σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικής. Στην εταιρεία αυτή  εταίροι – μέτοχοι μαζί με το Δήμο, θα είναι οι επιχειρηματικοί φορείς, οι συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι ιδιώτες και των δύο κλάδων.

Απ’ την πλευρά του ο Δήμος, όπως τονίζεται στην ίδια πρόταση, θα εισφέρει δημοτικές εκτάσεις, μη αξιοποιούμενες μέχρι σήμερα, για την εφαρμογή κάθε σχεδιασμού, ο οποίος θα αποφασιστεί, αλλά θα έχει και τον επιτελικό ρόλο στην διαμόρφωση - μετά από διαβούλευση και τη σύμφωνη γνώμη απ’ όλους τους εμπλεκομένους φορείς τοπικά, αλλά και την Περιφέρεια που διαχειρίζεται σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα – ενός σχεδίου καθολικής αναπτυξιακής παρέμβασης.

Βάσει της ίδιας πρότασης, η εταιρεία αυτή θα έχει δύο ρόλους: εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Θα συνεργαστεί με ανώτατα επιστημονικά ιδρύματα, είτε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και θα εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους – εμπλεκόμενους και στους δύο κλάδους, ενώ παράλληλα μέσω του ερευνητικού κέντρου που θα ιδρύσει ’’θα τρέξει’’ στοχευμένα προγράμματα έρευνας για την βελτίωση π.χ. της φυλής των ζώων για μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος ή για τις ενδεικνυόμενες ποικιλίες ελιάς κλπ. Ό,τι χρειάζεται για να προκύψουν απ’ την εφαρμοσμένη έρευνα εκείνες οι βέλτιστες προτάσεις και πρακτικές για την αναβάθμιση (ποιοτική – ποσοτική) των παραγομένων προϊόντων.

Τέλος, απ’ την σε εργαστηριακό επίπεδο έρευνα, θα δοθεί η δυνατότητα να έχουμε αποτελέσματα, αξιοποιήσιμα σε πιλοτική κλίμακα – εκεί θα χρησιμοποιηθούν και οι εκτάσεις που θα διαθέσει ο Δήμος - με απώτερο στόχο στη συνέχεια τα αποτελέσματα απ’ την πιλοτική εφαρμογή, εφ’ όσον πιστοποιηθούν στην πράξη, να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη, επιχειρηματική κλίμακα. Στον ίδιο κλάδο θα γίνει έρευνα και για τις ζωοτροφές που θα παράγονται εδώ (π.χ. από κουκούτσι ελιάς και αρωματικά φυτά), για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, για την επίδρασή τους στη διατροφή των ντόπιων ζώων κλπ. 

Μέχρι την υλοποίηση αυτής της μεσοπρόθεσμης και πολύπλευρης παρέμβασης, που θα συμβάλλει στην ανάταξη και των δύο κλάδων του πρωτογενούς τομέα, όπως τονίζει ο κ. Ζαφείρης «είναι εκ των ουκ άνευ αναγκαίο να υπάρξει άμεση στήριξη, υπό μορφή δραστικών μέτρων, των γεωργών και κτηνοτρόφων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν απέναντι στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

 Δείτε και το επισυναπτόμενο αρχείο 

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Παρέμβαση για την ανάπτυξη - Συνοπτική Εικόνα.pdf 546.09 KB

Μοιράσου το άρθρο!

εοδυ