Πολιτική

07/03/2023 - 13:26

Σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για συστήματα μέσων μεταφοράς κοινής χρήσης η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίο

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe, μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως Εταίρου του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange” και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και το οποίο συμμετέχει επίσης ως Εταίρος του έργου, θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες που προβλέπονται τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για συστήματα μέσων μεταφοράς κοινής χρήσης (shared mobility). Με γνώμονα τη βιώσιμη και καθαρή κινητικότητα, στόχος του έργου είναι η προώθηση και βελτιστοποίηση με απώτερο σκοπό τον επηρεασμό του ΠΕΠ 2121-2027.

Με τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει, εμπειρίες και καλές πρακτικές με εταίρους από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ρουμανία. Η αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια , θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί στον αποτελεσματικό συνδυασμό μέσων μεταφοράς και κοινόχρηστων συστημάτων με φορείς του εξωτερικού.

Μοιράσου το άρθρο!