Πολιτική

06/03/2023 - 19:00

Σκλαβενίτης και Καφενταρία Αγιάσου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

Την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

Τα θέματα της ημερήσιας ατζέντας:

 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Καρα Τεπέ» ε.ο Μυτιλήνης - Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 2. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειο κτίσμα - κατάστημα, εμβαδού 84 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου με τη διακριτική ονομασία ΚΑΦΕΝΤΑΡΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/13.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΔ646ΜΓΘΓ-ΙΗΞ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειο κατάστημα- παραδοσιακό καφενείο με τον διακριτικό τίτλο «Αθανασιάδειο» εμβαδού 118 τ.μ. στην Κοινότητα Πλωμαρίου, ΔΕ Πλωμαρίου Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 4. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023 Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 5. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023 Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ (Α.Π. 4408/15-02-2023) Ι Εισήγηση: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 7. Επιχορήγηση του Ναυτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Παμφίλων «ΑΙΟΛΟΣ» για κάλυψη εξόδων συμμετοχής στον 2ο Αγώνα Αξιολόγησης και Επιλογής Εθνικών Ομάδων Κωπηλασίας και στην Α΄ φάση του 89ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στον Σχοινιά Αττικής Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 8. Επιχορήγηση του ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για κάλυψη εξόδων συμμετοχής στους αγώνες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2022-2023, στην Κω 12/04/2023 και στη Ερμιονίδα 23/04/2023 Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 9. Επιχορήγηση του ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για κάλυψη εξόδων συμμετοχής στον αγώνα Γ΄ Εθνικής  Κατηγορίας Πρωταθλήματος Μπάσκετ με τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ στην Αθήνα 02/04/2023 Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πλωμαρίου Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Μηχανήματος Έργου στο Σωματείο Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης «Η ΑΜΠΕΛΟΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 12. Έγκριση συνέχισης λειτουργίας κοινόχρηστων υδρομέτρων στις Δημοτικές Κοινότητες Μυτιλήνης & Λουτρών Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (αρμοδιότητας του Τμήματος Προμηθειών) και παροχής υπηρεσιών (με συγκεκριμένο αντικείμενο και βάση της Υπηρεσίας που συντάσσει το πρωτογενές αίτημα) του Ν. 4412/16 που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 14. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παραλαβής της σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικών Οχημάτων Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 15. Ορισμός υπευθύνου για την κίνηση και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 16. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη στο Δήμο Μυτιλήνης (προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022) Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 17. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη στο Δήμο Μυτιλήνης (προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023) Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 18. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού από το Δήμο Μυτιλήνης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 19. Έγκριση Προϋπολογισμού Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου έτους 2023 Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 20. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου έτους 2023 Ι Εισήγηση: Στρατής Κύτελης
 21. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» οικονομικού έτους 2023 Ι Εισηγητής: Παναγιώτης Πιττός
 22. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισηγητής: Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 23. Εξέταση αιτήματος-αναφοράς της εταιρείας SALASINTER .GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ, σχετικά με: Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής,                 Διοικητικές Δαπάνες,& Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 –Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – Ν_51 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: <<Είδη Τροφίμων>> σύμφωνα με την 507/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι Εισήγηση: Δήμητρα Αλεξανδρή
 24. Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά και χωροθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην δεξιά πλευρά της οδού Σμύρνης στην Μυτιλήνη Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 25. Χωροθέτηση διάβασης πεζών σε Δημοτική Οδό στην είσοδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 26. Χωροθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Χρυσομαλλούσης στη Μυτιλήνη (απόφ. 5/2023 ΕΠΖ) Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 27. Χωροθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Χρυσομαλλούσης στη Μυτιλήνη (απόφ. 6/2023 ΕΠΖ) Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 28. Χωροθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη δημοτική οδό μπροστά από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 29. Τοποθέτηση παραβολικών καθρεφτών σε δημοτικές οδούς της Μυτιλήνης Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 30. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πλακοστρώτου στη Μόρια» Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 31. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισήγηση: Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 32. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 33. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ & 29ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21 ΕΩΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Περιφερειακής Πρόσβασης Κάστρου, δημιουργία ήπιας κυκλοφορίας οδού, πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 36. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ "ΤΣΑΜΑΚΙΑ"» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 38. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 39. Χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 40. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΣΟΥΝΙΑ”» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 41. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Σαπωνοποιείου Πλωμαρίου» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 42. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών από τη θεομηνία στη Δ.Ε. Ευεργέτουλα» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 43. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 44. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 45. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 46. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 47. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας γενικής φύσεως, με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 48. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 49. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΣ 2021» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής
 50. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Ι Εισήγηση: Στρατής Τζιμής

Μοιράσου το άρθρο!