Πολιτική

28/03/2013 - 14:35

Στο στάδιο υλοποίησης τους ο δρόμος Καλλονής –Σιγρίου

 Στο στάδιο υλοποίησης τους ο δρόμος Καλλονής –Σιγρίου

Στο στάδιο υλοποίησής του βρίσκεται το έργο: «Κατασκευή / αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου» σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαράλαμπο Αθανασίου. Συγκεκριμένα δόθηκε εντολή από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (Δ1) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων προς την ανάδοχο κατασκευάστρια κοινοπραξία να συνδράμει και να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής προεκτίμησης ζημιών των επιταχθέντων ακινήτων του έργου και ειδικότερα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1.     Να πασσαλώσει τα όρια της απαλλοτρίωσης και τα εντός αυτής όρια των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τους πίνακες.

2.    Να καταγράψει και να καταχωρίσει σε πίνακες για κάθε ιδιοκτησία που πρόκειται να επιταχθεί, τους ιδιοκτήτες που αναφέρονται στους τίτλους της, την προς απαλλοτρίωση έκταση και τα επικείμενα εντός αυτής.
3.    Να συντάξει τους πίνακες αποζημιώσεων επιταχθέντων ακινήτων και

4.    Να συλλέξει από τους ιδιοκτήτες των επιταχθέντων εκτάσεων όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωσή τους.
Για την ταχύτερη δυνατή έναρξη των εργασιών του έργου, δίνεται εντολή η ανωτέρω διαδικασία για την επίταξη των εκτάσεων να ξεκινήσει ταυτόχρονα από όλες τις θέσεις κατά μήκος του έργου που πρόκειται να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν εργασίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Με προγενέστερες αποφάσεις της Διεύθυνσης (Δ12) έχει γίνει ο ορισμός της Επιτροπής για την προεκτίμηση των ζημιών επιταχθέντων ακινήτων έκτασης 1.116.148 m2 του εν λόγω έργου, καθώς και η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στα προβλεπόμενα από τη μελέτη τμήματα. Συνεπώς έχουν προχωρήσει όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε η κατασκευή του έργου να ξεκινήσει άμεσα και να περατωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

 

Δήμητρα Λαχουρή / ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μοιράσου το άρθρο!